Ingangseisen voor studenten Civiele Techniek

  1. Deelname aan het afstudeersemester is alleen toegestaan als de student module 1 tot en met 8 (jaar 1 en 2 van het bachelorprogramma) volledig heeft afgerond.
  2. In het kwartiel voorafgaand aan de Bachelor Eindopdracht neemt de student deel aan de Voorbereiding BSc-opdracht, module 11, aangezien module 11 en 12 met elkaar zijn verweven binnen het afstudeersemester.

Slechts met toestemming van de examencommissie kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken van bovenstaande ingangseis. Hiervoor dien je tijdig schriftelijk een verzoek in te dienen via examencommissie-CIT@utwente.nl

Ter voorbereiding op de Bachelor Eindopdracht wordt binnen module 8 aandacht besteed aan het zoeken van een opdracht, het schrijven van een sollicitatiebrief en het houden van een sollicitatiegesprek.

Realiseer je dus dat het van belang is met de voorbereidingen van de BSc-eindopdracht te starten voordat je aan de ingangseisen voldoet! Zo is het zeker aan te bevelen om al geruime tijd voor aanvang van module 11 na te denken over de invulling van je eindopdracht en op zoek te gaan naar een opdrachtgever. Vooral bij een opdracht in het buitenland moet rekening worden gehouden met een langer voorbereidingstraject (ongeveer 1 jaar). Zie ook de informatie over de bacheloreindopdracht onder bachelor curriculum.

Ingangseisen voor studenten vanuit andere opleidingen

Indien studenten vanuit een andere opleiding een bachelor eindopdracht bij Civiele Techniek willen uitvoeren, gelden mogelijk aangepaste ingangseisen. Zo kan er bijvoorbeeld worden afgeweken van het inhoudelijke deel van module 11 om een aansluiting richting een master bij Civiele Techniek mogelijk te maken. De eisen aan het maken van een voorverslag en een reflectie/evaluatie blijven echter wel gehandhaafd. Neem voor nadere informatie contact op met het mobiliteitscentrum.