Deelname aan de profileringsruimte (minor) is alleen toegestaan als de student minimaal 3 modules uit de B1 en minimaal 3 modules uit de B2 heeft afgerond.

Slechts met toestemming van de examencommissie kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken van bovenstaande ingangseis. Hiervoor dien je tijdig schriftelijk een verzoek in te dienen via examencommissie-CIT@utwente.nl

Voor meer informatie over de minors, neem dan een kijkje op de website van de UT over minors.