De opleiding CiT vindt  het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek belandt. De ervaring leert dat studenten die minder dan 75% van het eerste jaar halen of slecht scoren op kernonderdelen uit het curriculum (Wiskunde en Mechanica) weinig kans hebben de studie succesvol af te ronden. Wij hebben er daarom voor gekozen de studenten die niet aan deze norm voldoen, een bindend negatief  studieadvies te geven.