Het eerste jaar (B1) omvat een studiebelasting van 60 EC (european credits). Indien je niet aan de BSA-norm voldoet, ontvang je uiterlijk op de laatste dag van het collegejaar (31 augustus) een negatief BSA. Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Verder kun je je gedurende de drie studiejaren na de datum van ontvangst van het negatief BSA niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding.

  • De regels staan uitgebreid beschreven in het¬†Studentenstatuut¬†Civiele Techniek