TUSSENTIJDSE ADVIEZEN

Na het eerste kwartiel (Blok 1A) krijg je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het eind van het kalenderjaar ontvang je een eerste voorlopig studieadvies. Als je de module niet gehaald hebt, ontvang je een voorlopig negatief studieadvies, je zit in de gevarenzone om de BSA-norm niet te halen. Je ontvangt dan een uitnodiging van de mentor of studieadviseur voor een gesprek over het heroverwegen van je studiekeuze of het bespreken van je studiemethode. Na het tweede kwartiel (Blok 1B) ontvang je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart, een tweede voorlopig studieadvies. Indien dit tweede voorlopig studieadvies negatief is, word je door de mentor of studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek.

DEFINITIEF ADVIES

Aan het einde van het eerste studiejaar (uiterlijk 31 augustus) ontvang je het definitief (bindend) studieadvies. Voor het uitbrengen van een bindend studieadvies heb je het recht gehoord te worden. Tegen een negatief BSA kan binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens.

HOORZITTING BSA

Je ontvangt minimaal 8 dagen voor de datum van de hoorzitting het voorgenomen definitieve bindend studieadvies van het opleidingsbestuur. Wanneer je meent dat je ten onrechte een negatief bindend studieadvies zult ontvangen, is er de gelegenheid om gehoord te worden door het opleidingsbestuur.

De hoorzitting vindt plaats op 17 augustus 2017 en kent de volgende procedure: De commissie bestaat uit 2 opleidingsdirecteuren. Je krijgt max. 30 minuten de tijd om je verhaal te doen zoals jij wilt. Je mag iemand meenemen als je daar prijs op stelt, maar die persoon mag niet het woord voor je doen. De commissie stelt informatieve vragen als daar aanleiding toe is, maar zal tijdens de zitting geen uitspraak doen over de manier waarop ze je verhaal waarderen. 

Aanmelden voor de hoorzitting kan tot uiterlijk 14 augustus door een mail te sturen naar: