doorstroom naar master CEM/CME

  • Voor je nieuwe collegejaar moet je herinschrijven voor de opleiding waarvoor je op het moment van herinschrijving je diploma wilt halen; Bachelor CiT.
  • Op het moment dat je alle onderdelen van de bachelor formeel hebt afgerond en de cijfers in het systeem staan, neemt BOZ contact met je op per mail. Dan zal gevraagd worden welke mastertrack je kiest.
  • Wanneer bekend is bij BOZ welke master je hebt gekozen, wordt met CSA geregeld dat je inschrijving voor de Bachelor CiT wordt omgezet naar je gekozen master CEM/CME
  • De volgende stap is om je in te schrijven (enroll) voor de Blackboard Organisation "Master CEM/CME". Hierop worden mededelingen geplaatst met betrekking tot de opleiding.
  • Op de eerste dag van het academisch jaar krijg je de mogelijkheid om jouw gekozen profiel en de planning van de vakken te bespreken met de track-coordinator. Meer informatie over de profielen kan je vinden om de website van de opleidingen CEM en CME.

doorstroom naar andere UT master (met/zonder premaster)

  • Studenten die ná de CiT-bachelor elders op de UT een (pre)master gaan volgen, moeten zich ook herinschrijven voor de bachelor CiT én contact opnemen met de BOZ van de masteropleiding die ze willen volgen én (in geval van premaster) contact opnemen met de (premaster)coordinator van de betreffende opleiding. Je kunt dit nalezen op de website van Student Services.

doorstroom naar andere master (niet UT)

  • Studenten die na afronding van de bachelor een master buiten de UT gaan doen, moeten zich in Studielink aanmelden bij de betreffende universiteit/opleiding.

Meer informatie over (her)inschrijving vind je op de site van Student Services. Daar kun je ook terecht met vragen over je (her)inschrijving.