ORchestra

D:\Profiles\LeeftinkAG\Desktop\Netherlands.jpg D:\Profiles\LeeftinkAG\Desktop\United_Kingdom.jpg

ORchestra Bibliography is een bibliography van de Operations Research/Management Science in Health Care literatuur. De literatuur is gecategoriseerd op medische en wiskundige onderwerpen, en op type publicatie.