Tips ter voorkoming van ordeproblemen

Je zou misschien verwachten dat in het hoger onderwijs geen ordeproblemen voorkomen. De studenten studeren tenslotte vrijwillig, zijn jonge volwassenen, hebben (over het algemeen) niet de verplichting om naar het college te komen, zijn leergierig en gemotiveerd. Zou je toch denken…, maar de praktijk ziet er soms anders uit…

Aanwijzingen ter voorkoming van ordeproblemen

(Uit: Smuling, E.B., J.F.M.J. van Hout en M.J.A. Mirande. Colleges en Presentaties. Hoger Onderwijs Reeks. Wolters-Noordhoff, 1993).

·

Beperk het aantal massacolleges tot het strikt noodzakelijke

·

Stel massacolleges niet verplicht.

·

Zorg altijd voor een goed alternatief in de vorm van schriftelijk studiemateriaal (boek, dictaat) inclusief studieaanwijzingen en studietaken.

·

Maak aan de studenten duidelijk dat ze alleen welkom zijn als ze het college actief willen volgen en anders beter weg kunnen blijven.

·

Maak afspraken met de groep studenten over het op tijd beginnen of weglopen en houd u daar ook aan.

·

Maak afspraken met collega-docenten over de gewenste ordelijke gang van zaken (op tijd beginnen, opruimen van de zaal na afloop e.d.).

·

Reageer direct maar ontspannen op overtredingen van de afspraken.

·

Treed meteen op bij hinderlijke laatkomers, lawaaimakers e.d.; maak vanaf het begin duidelijk dat ze in uw college niet thuishoren en dus dienen te vertrekken.

·

Bereid colleges goed voor en laat dat merken door rekening te houden met de voorkennis en ervaring van de studenten.

·

Zorg voor een presentatie en inhoud die voor de student aantrekkelijk is.

·

Laat merken dat u zelf enthousiast en geïnteresseerd bent.

·

Zorg voor afwisseling en probeer de betrokkenheid van de studenten te vergroten door hun belangstelling te wekken en ze gedurende het college regelmatig te activeren.