Het voorkomen van plagiaat in het hoger onderwijs - Een handboek van de Oxford Brookes University (English)

plagiaat

Een handboek van de Oxford Brookes University

Plagiarism – A Good Practice Guide
By Jude Carroll and Jon Appleton 
May 2001
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/brookes.pdf