Digitale Didactiek - Tips en concreet voorbeeldmateriaal voor HO-docenten

Met Venster op Professionalisering willen we vooral ook nuttige tips, onderzoek, hulpmiddelen en voorbeelmateriaal ontsluiten dat elders te vinden is. Zoals de site "Digitale Didactiek- Vraagbaak voor digitaal onderwijs! http://www.digitaledidactiek.nl".   Vergelijkbaar met Venster op Professionalisering, alleen dan specifiek gericht op de professionalisering van docenten op het gebied van ICT en Onderwijs. Op deze site is informatie te vinden over het didactisch gebruik van ICT middelen in het onderwijs. Ook kan de bezoeker zelf vragen stellen en ideeën toevoegen.
Het project komt voort uit een samenwerkingsverband van het OECR, EduTec en de RUG.

Ter voorbeeld directe verwijzingen naar enkele artikelen van deze site:

·

Hoe kun je fraude en plagiaat van studenten snel en eenvoudig opsporen? Inclusief een gratis te downloaden software-pakket: Wcopyfind (http://plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html) ! http://www.digitaledidactiek.nl/dd/toetsen/384 

·

Hoe evalueer je of je de digitale leeromgeving op een goede manier ingezet hebt bij je vak? Inclusief een voorbeeldvragenlijst. http://www.digitaledidactiek.nl/dd/didactiek_algemeen/403

·

Hoe kun je studenten motiveren om actief bij te dragen aan een online cursus? Met aandacht en tips voor: Het creëren van een prettig en veilig leerklimaat, het geven van feedback (o.a. via peer review), Het verhogen van de betrokkenheid van studenten, het inbouwen van interactiviteit. http://www.digitaledidactiek.nl/dd/didactiek_algemeen/357

·

Hoe kan een Kennis Management Systeem mijn vak versterken? Er wordt besproken hoe u een Kennis Management Systeem (KMS) kunt gebruiken om studenten binnen uw vak eigen ervaringen en gebruikte bronnen te laten delen. http://www.digitaledidactiek.nl/dd/presenteren/265

·

Hoe organiseer je een online debat? http://www.digitaledidactiek.nl/dd/communiceren/383

·

Hoe gebruik je ICT om studenten te stimuleren tot kritische zelfreflectie? De voorgestelde suggesties voor het inbouwen van online reflectiemomenten zijn bedoeld om studenten in het leerproces te stimuleren zich bewust te worden van en kritisch te reflecteren op eigen leerdoelen. http://www.digitaledidactiek.nl/dd/opdrachten/222

·

Hoe kun je een college virtueel voorbereiden met studenten? Tips en ideeën. http://www.digitaledidactiek.nl/dd/samenwerken/253

·

Welke typen reacties kan je geven aan studenten binnen een online discussie? http://www.digitaledidactiek.nl/dd/begeleiden/381

·

Hoe kunnen begeleiders van verschillende instellingen/landen gezamenlijk een student op afstand begeleiden? Zie daarvoor: http://www.digitaledidactiek.nl/dd/begeleiden/350