Studievaardigheden


Van de huidige studenten wordt verwacht dat zij tijdens, maar vooral ook na afronding van de studie, in staat zijn de eigen verdere ontwikkeling ter hand te nemen. Goede studievaardigheden zijn daarvoor van belang.

Onderwerpen:
> Studie-aanpak
> Functioneren in toets/test-situaties

Studie-aanpak


http://www.und.edu/dept/ULC/handout.html
Dertig verschillende handouts met bruikbare tips die je kunnen helpen bij het beter studeren, het doen van tentamens, omgaan met stress, verhogen van je motivatie etc.

http://www.usd.edu/trio/tut/coun/learn2.html
Wat is jouw leerstijl? Doe een snelle test en kijk oj het meer moet hebben van “horen zeggen”, “zien” of “doen”. Met wat beschrijvende kenmerken voor iedere leerstijl die weer te gebruiken zijn om aan je eigen leerstijl tegemoet te komen. In hetzelfde genre maar wat uitgebreider: What's YOUR Learning Style? http://www.usd.edu/trio/tut/ts/style.html

http://www.studygs.net/ 
Study guides and strategies. Tips en strategieën over: Preparing to learn, Studying, Classroom participation, Learning with others, Projectmanagement, Reading skills, Preparing for tests, Writing Basics, Math & Science, Webtruth.

http://www.coping.org/adultlink/study.htm
Online Resources to Improve Your Study Skills.
De titel zegt het al: veel verwijzingen naar sites die je kunnen helpen je studievaardigheden te verbeteren. Met specifiek aandacht voor o.a.: leesvaardigheid, het maken van aantekeningen, time management, omgaan met stress en leerstijlen.

http://vsm.cs.utwente.nl
Op deze site vind je de vragenlijst “Studiemethoden”. Deze vragenlijst helpt studenten hun eigen studiestijl te herkennen en biedt de studenten vervolgens tips voor problemen met studeren.

http://muskingum.edu/~cal/database/
Amerikaanse site met beschrijvingen en tips voor diverse leeractiviteiten.
http://muskingum.edu/~cal/database/general/notetaking.html: Dit onderdeel gaat  over het maken van aantekeningen. Veel tips over o.a. het in het kort weergeven van wat er gezegd wordt of geschreven staat en diverse effectieve methoden voor het maken van aantekeningen. Nuttig ook het onderdeel over time management: http://muskingum.edu/~cal/database/general/time.html

http://www.rug.nl/studenten/voorzieningen/studieOndersteuning/vragenlijstenEnTests
De RUG biedt een aantal online-tests (o.a. over motivatie, neiging tot uitstellen, inventarisatie leerstijl) om na te gaan of de studie-aanpak van de student wel de juiste aanpak is

http://www.leidenuniv.nl/bvdu/sz/so/
De Universiteit Leiden heeft een uitgebreide website met o.a. tips en adviezen op het gebied van: studeren, tentamen doen, time-management, mondelinge en schriftelijke communicatie, het uitstellen beperken, studiekeuze, een werkplan opstellen, tijdschrijf- en planningsformulieren opstellen enz.

http://www.mindtools.com/
De site “MindTools“ biedt o.a.: Creativity tools, Information and study skills, Tools for mastering complexity, Project planning and management skills 

http://www.vark-learn.com/english/index.asp
VARK is een (elektronische) vragenlijst. Door het beantwoorden van de vragen krijgt de invuller inzicht in de voorkeur die hij/zij heeft voor het opnemen en verschaffen van informatie. Bovendien krijgt de invuller leerstrategieën aangereikt, passend bij zijn of haar voorkeur. Hierbij gaat het om de volgende strategieën: Visual Study Strategies,  Aural Study Strategies, Read/write Study Strategies, Kinesthetic Study Strategies en Multimodal Study Strategies.

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/

Verschillende online 'cursussen' die je kunnen helpen bij leren en studeren, o.a.: een geheugencursus, snellezen, actief leren en energie voor werk of studie.

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/visueel_schema.html
Het gebruik van een visueel schema om de te leren kennis beter te structureren en te kunnen onthouden.

Functioneren in toets/test-situaties

http://www.score.hva.nl/s_toetsvormen.html
Leuke site over verschillende type toetsvormen, van kennistoetsen, tot assessments en projectopdrachten. Met tips en uitleg.

http://www.muskingum.edu/~cal/database/general/testtaking.html
Moeite met tentamens en andere toetsvormen? Op deze site worden tips gegeven voor het voorbereiden en maken van en reflecteren op een toets of test.

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/psy0606.html
Wat kun je doen aan tentamenangst? Met behulp van de tips en oefeningen op deze site valt er gelukkig genoeg aan te doen.