Communicatieve vaardigheden

Onderwerpen:
> Schriftelijke communicatie
> Mondelinge communicatieve vaardigheden
> Communicatie vaardigheden algemeen


Schriftelijke communicatie

Algemeen

http://www.studentaffairs.arizona.edu/thinktank/resources/writing_handouts
De Student Academic Learning Center van de University of Arizona biedt diverse handige handouts voor schrijfwerk. Bijvoorbeeld een handout over het schrijven van resumés, een handout over essay structuren, een checklist voor revisiewerk en meer. Ook zijn er handouts over diverse grammaticale en stijl thema’s en wordt verwezen naar informatie over o.a. APA Style en CSE/CBE Documentation Style.

http://www.coping.org/adultlink/write.htm#Handouts
Online Resources to Help You Improve Your Writing.
Vooral handig als je een Engelstalige paper moet schrijven. Met verwijzingen naar diverse bronnen, zoals online boeken, cursussen, bronnen en een spelling test.  Handig zijn vooral de “Online Writer’s Handouts”; met de belangrijkste regels voor grammatica. In aansluiting daarop past ook de site: http://www.coping.org/write/content.htm met tips voor "technisch schrijven" en informatie over de APA normen.

http://www.onzetaal.nl/advies/index.html
Wat is juist: online, on-line of on line? Is het nu: Ik geef hun dit of Ik geef hen dit? Op al dit soort vragen geeft de site van Onze Taal antwoord. Daarnaast veel verwijzingen (boeken, gidsen, links) naar meer informatie over de Nederlandse taal.

http://muskingum.edu/~cal/database/writing.html#Argument
Onderdeel van een Amerikaanse site met beschrijvingen en tips voor diverse leeractiviteiten. Dit onderdeel gaat  over het schrijven en controleren van teksten. Met o.a. aandacht voor het weergeven van citaten en het parafraseren en samenvatten, schrijfstijlen, argumenteren, illustraties e.a.

http://www.mantex.co.uk/samples/summary.htm
Richtlijnen voor het schrijven van een samenvatting. Kort en bondig.


Wetenschappelijk schrijven

http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorStudenten/index

Je moet een tekst (artikel, essay, scriptie…) schrijven maar je kunt niet de goede invalshoek vinden, hebt moeite met de structuur van je tekst of je bent even kwijt hoe dat ook al weer met bronvermeldingen zat. Niet getreurd, dit Forum – speciaal gericht op studenten - biedt ondersteuning voor deze en veel ander schrijversleed.

http://www.ag.iastate.edu/journals/rie/how.htm
Eens zal het er van komen: publiceren in een wetenschappelijk gerenommeerd tijdschrift. Op deze site diverse aanwijzingen en tips over “How to publish in top journals”.

http://fbox.vt.edu/eng/mech/writing/exercises/
Een site speciaal gericht op technici en (beta-)wetenschappers, ter voorbereiding op het schrijven vanuit je rol als ingenieur en/of wetenschapper. Tevens goed, of misschien nog wel beter, te gebruiken om je bekwaamheid in het schrijven in de Engelse taal te oefenen. Of het nu gaat om de grammatica, de schrijfstijl of spelling. Leuk is dat je meteen aan het werk wordt gezet en de kennis aangereikt wordt op basis van goede/foute antwoorden.

http://www.mantex.co.uk/samples/plgrsm.htm
Wat is nu plagiaat in de wetenschappelijke wereld? Hoe voorkom je het? Wat mag er wel en wat niet? Hoe verwijs je op de juiste wijze?

http://www.bedfordstmartins.com/online/cite6.html
Om op een correcte wijze te citeren wordt de "APA-style" vaak toegepast. Op deze website richtlijnen, voorbeelden en velerlei verwijzingen voor het toepassen van deze stijl.    Professioneel schrijven

http://www.bedrijfsplanner.nl/
Op deze website vind je de online versie van het boek "De Bedrijfsplanner: blauwdruk voor het opstellen van een bedrijfsplan". Een raamwerk voor het schrijven van een business plan. Alle binnen een bedrijfsplan benodigde onderwerpen zijn met behulp van de navigatiestructuur aan de linkerkant van deze website in de juiste volgorde geplaatst. De online versie mist wel de uitgebreide checklisten en voorbeelden van de papieren versie en de tekst is ingekort.

http://www.plainlanguagenetwork.org/
The Plain Language Association International. Plain language – zeg maar ‘eenvoudig taalgebruik’ – kan tijd, geld en levens besparen, aldus de auteurs van de website. Of het nu gaat om een juridische brief, een management-rapport, een website of een cursus, het gebruik van eenvoudige, dudielijke, taal helpt. Op deze site worden diverse voorbeelden, cursussen en tips aangereikt.Mondelinge communicatieve vaardigheden 


Presentatievaardigheden

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadpres.html#voice

Een goed overzicht van diverse aspecten die bij een goede presentatie een rol spelen, met verwijzingen naar andere nuttige sites met betrekking tot presenteren en enkele voorbeelden van goede sprekers aan de hand van filmpjes of beschrijvingen (zoals: Al Gore en Dick Hardt).

http://www.public-speaking.org/

Een hele verzameling tips van Advanced Public Speaking Institute. Inclusief checklists ter voorbereiding, om de ruimte in te richten e.a.

http://www.managementstart.nl/artikelen/s33.html

Leren presteren bij presenteren - 60 tips op het gebied van presentatietechnieken

60 tips over presenteren. Bedoeld voor managers en leidinggevenden, maar in het algemeen voor iedereen die iets moet presenteren geschikt.

http://www.tomw.net.au/2000/pt.html

Tips and Traps With Electronic Presentation Tools - Tom Worthington FACS, Visiting Fellow, Department of Computer Science, Australian National University, Canberra For: Computing 1900 Students, The Australian National University

Wanneer je elektronische presentatie tools gebruikt, zoals bijvoorbeeld Powerpoint, is het handig om voordat je ergens heen gaat voor de presentatie met wat valkuilen rekening te houden. Denk bijvoorbeeld vooraf na op welke wijze je de digitale informatie mee kunt nemen (CD-Rom, stick of kun je ter plekke iets downloaden van een eigen site) en of de organisatie waar je naar toe gaat wel gelijksoortige standaarden voor de software hanteert.

http://www.lichaamstaal.nl/lichaamstaal.html?presentatie.html
Kennis van lichaamstaal helpt bij het neerzetten van een goede presentatie. Bij een goede voorbereiding van een toespraak is het belangrijk ook te letten op de non-verbale aspecten. Een goed gebruik van lichaamstaal tijdens de voordracht zal de belangstelling voor het onderwerp doen vergroten en je komt overtuigender over. Op deze site specifieke informatie over het gebruik van lichaamstaal bij een presentatie. Verder nog allehande informatie over lichaamstaal in het algemeen, op een luchtige en vrolijke manier gebracht, inclusief diverse interactiemogelijkheden.

http://www.kumc.edu/SAH/OTEd/jradel/effective.html
Een online tutorial voor het leren presenteren. De tutorial richt zich specifiek op de doelgroep academici (studenten, aio’s, onderzoekers, docenten). Het bevat veel richtlijnen in een recht-toe-recht-aan tekst. De navigatie van de site vergt wat puzzelen en veel doorklikken. Maar de “toegifte” in de vorm van diverse links naar andere websites over presenteren maakt weer veel goed.

http://www.ukans.edu/cwis/units/coms2/vpa/vpa.htm
Een online tutorial voor het ontwerpen en houden van een presentatie. Zeer bruikbaar, alle aspecten van een presentatie komen aan de orde.

http://www.nwlink.com/%7Edonclark/hrd/templates/presentation.rtf
Goed en inzichtelijk voorbeeld over het indelen en inrichten van een presentatie van 30 minuten. Bijzonder en nuttig is vooral het tijdsoverzicht. Daarnaast diverse aandachtspunten bij het opzetten van de presentatie.

http://www.nwlink.com/%7Edonclark/hrd/templates/presentations.ppt
Template voor Powerpoint-presentaties, in de vorm van “teach als you preach”, oftwel in de vorm van een Powerpoint-presentatie. Met praktische punten als: hoe groot moeten je letters zijn, welke kleuren kun je gebruiken, wel  of geen animaties e.d.

http://www.bitbetter.com/powertips.htm
PowerPoint Tips & Tricks van At a Bit Better
Diverse tips en FAQ’s met betrekking tot het gebruik van Powerpoint. Daarnaast wat handige zaken, zoals een lijst met “keyboard shortcuts”.


Communicatie vaardigheden algemeen

http://www.managernet.nl/SpecialPages/main.asp?RubriekId=4&SPId=126&sub=1

Op de site van ManagementNet diverse artikelen over communicatie, zoals een handig artikel over “Effectieve gespreksvoering” en een “Zelfonderzoek communicatiestijlen”. In het menu onder “boeken” en “links” nog veel nuttige verwijzingen.

http://www.rug.nl/noordster/mondelingevaardigheden/voorStudenten/index

Ben je student en moet je een discussie leiden, een posterpresentatie maken of je onderzoeksresultaten presenteren? Wil je je presentatie boeiender maken of wil je beter kunnen omgaan met je zenuwen? Of wil je juist beter kunnen luisteren en wat handige gesprekstechnieken leren kennen? Op deze site vind je heel veel informatie en tips om je mondelinge vaardigheden te verbeteren.


http://www.coping.org/communi/content.htm
Tools for Communication (James J. Messina, Ph.D).
In Tools for Communication worden de componenten van effectieve communicatie beschreven, zoals reflectief luisteren, het herkennen van non-verbale signalen, begripvol reageren en een communicatie model voor het oplossen van problemen. Dit alles gebeurt op een inzichtelijke wijze, met vele voorbeelden en duidelijke uitleg.

http://www.innerned.com/ieremmits.html
In deze site wordt (o.a.) de relatie gelegd tussen communicatie en relaties. Onderwerpen als: kernkwadrantenspel, omgaan met kritiek, assertiviteit, lichaamstaal, omgaan met conflicten, een gesprek beginnen e.a. worden besproken en al dan niet aangevuld met tips. De rest van de site is wat meer op gezondheid en spiritualiteit georiënteerd.

http://www.lichaamstaal.nl/
Een aanzienlijk deel van onze communicatie verloopt non-verbaal en lichaamstaal maakt hier weer een belangrijk deel van uit. Lichaamstaal gebruik je zowel in je dagelijks doen en laten (bijvoorbeeld de manier waarop je iemand een hand geeft) als in werksituaties (je lichaamshouding tijdens een presentatie bijvoorbeeld). Deze site besteedt op een luchtige wijze aandacht aan dit onderwerp.