Specifieke academische vaardigheden (onderzoeks- en ontwerpvaardigheden)

Onderwerpen:
Onderzoeksvaardigheden
> Methoden en Technieken / statistiek en kansberekening
> Ontwerpvaardigheden


Onderzoeksvaardigheden


http://www.surveysystem.com/sdesign.htm
Survey Design: hoe zet je een onderzoek op via interviews of vragenlijsten? In eenvoudige taal wordt hier nadere uitleg gegeven. . Ook uitleg over het begrip 'signficantie' en de misvattingen daarover.
De site bevat tevens een Sample Size Calculator, met de nodige uitleg daarbij

http://www.studygs.net/scimethod.htm
Science & Math Guides. In het eerste item wordt in het kort en met eenvoudig voorbeeld beschreven wat nu eigenlijk wetenschappelijk te werk gaan impliceert (Following the scientific method). Verder tips en informatie over o.a.:  Writing lab reports and scientific papers, Collaborative/cooperative learning, Organizing projects, Lab safety, Math tests. 


Methoden en Technieken / statistiek en kansberekening

 
http://www.businessbookmall.com/Taxonomy%201.pdf
Mooi korte en bondige overzichten. Een taxonomie van de statistiek. Slechts 1 plaatje, maar voor geïnteresseerden en deskundigen biedt het een mooi overzicht. Voor een gelijksoortig overzicht van “parametric statitics”, zie: http://www.businessbookmall.com/Taxonomy%202.pdf. Ook mooi, de “Correlation and Regression Formula Review”: http://www.businessbookmall.com/SFR%204.pdf en de “Inferential Statistics Formula Review”: http://www.businessbookmall.com/SFR%203.pdf .
 
http://www.intuitor.com/statistics/
Amazing Applications of Probability and Statistics.
Statistiek kan zeker leuk zijn. Een interessante site waarin met veel voorbeelden uit de praktijk (op beschrijvende wijze) uitgelegd wordt wat er allemaal fout kan gaan bij toepassingen van statistiek. Enkele onderwerpen:  Benford's Law Part 1 - How to Spot Fraud, How to Set Up Small Groups for Decision Making, The Probability of Penalizing the Innocent Due to Bad Test Results.

http://www.lesn.appstate.edu/olson/stat_directory/Default.htm
Een overzicht van statistische procedures, verdeeld in een schema naar: naam procedure, type data dat geanalyseerd wordt en de nul-hypothese. Daarbij veel uitleg per onderdeel.   
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm
PA 765 Statnotes: An Online Textbook, by G. David Garson. Veel uitleg over heel veel statistiekonderwerpen, zoals: Assumptions, Testing of Canonical Correlation, Case Studies  
Cluster Analysis, Normal Curve Means Tests, t-tests, Chi-Square Significance Tests, Fisher Exact Test, ANOVA en nog veel meer.
  
http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/index.html
Het even kunnen zien, helpt veel. Demonstraties en simulaties van statistische concepten, zoals: normale verdelingen, ANOVA, regressie e.a. Om het te kunnen bekijken dient JAVA 1.1 geïnstalleerd te zijn.

  http://socr.ucla.edu/socr.html
Statistics Online Computational Resource: site met fraaie online interactieve hulpmiddelen op het gebied van statistiek, en ook een e-book over statistiek en waarschijnlijkheid.

http://www.spsstools.net/
Wie de fijnere kneepjes van SPSS wil leren, kan op deze site terecht. Samengesteld door een fanatieke gebruiker. Veel voorbeelden, tips, FAQ's. 

http://www.socsci.kun.nl/ped/owk/onderwijs/cursussen/ToetsendeStatistiek/index.htm
Tips voor het gebruik van SPSS. Zowel in het Nederlands als - met verwijzingen - in het Engels.

http://www.mste.uiuc.edu/hill/dstat/dstat.html
Het gebruik van descriptieve statistiek (zoals berekening van gemiddelde, mediaan, variantie, standaarddeviatie) eenvoudig en met voorbeelden uitgelegd.

http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/alphabet.html
Statistics Glossary - Als je het hier niet vind, waar dan nog wel: een uitgebreide overzicht van alle statistische termen, met een korte uitleg. Let wel, de uitleg is wel kort!  Het geeft een eerste  indruk, maar voor het precieze hoe en wat zul je waarschijnlijk nog iets verder moeten zoeken.

Ontwerpvaardigheden

http://home.att.net/~nickols/tentips.htm
Solution Engineering: Ten Tips for Beefing Up Your Problem Solving Toolbox (Fred Nickols, 2000). Tips met uitleg om je vermogen om problemen op te lossen te verbeteren. Bedoeld voor ingenieurs, maar toepasbaar voor een ieder die met complexe problemen aan de slag gaat.

http://www.matscieng.sunysb.edu/disaster/
Een ingenieur ontwerpt op een zodanige manier dat falen (van het product) wordt voorkomen, met name catastrofaal falen. Door het analyseren van “engineering disasters”, kan geleerd worden van de fouten van anderen. Voorbeelden die worden gegeven zijn: Columbia Shuttle, Concorde, WTC Collapse, Earthquake(s), Titanic, Fuel Rod (Nuclear) e.a.