De Hoger Onderwijs Reeks

 
In de Hoger Onderwijs Reeks verschijnen regelmatig praktische handboekjes voor docenten, begeleiders en beleidsmakers werkzaam in hoger onderwijs. De reeks bestaat uit boeken met een theoretische inslag en boeken met een meer praktische inslag (praktische vertaalslagen van onderwijsontwikkelingen in het hoger onderwijs, gericht op de uitvoering)

Doelgroep vormen docenten, studentbegeleiders, studenten, beleidsfunctionarissen en (opleidings)managers.

De reeks verschijnt onder auspiciën van de Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs (CRWO), het landelijk samenwerkingsverband van de universitaire centra voor Onderzoek en Ontwikkeling van het Hoger Onderwijs.  
Op deze site worden de vijf laatst uitgekomen aanwinsten getoond. Overige boeken uit de reeks zijn te vinden in de opsomming en via: http://www.hogeronderwijsreeks.wolters.nl/ (Uitgever: Wolters-Noordhoff - Groningen).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Motiveren van studenten in het hoger onderwijs – Theorie en interventies

isbn 978 90 01 71208 2
auteurs: Martens, Boekaerts
omvang: 96 p. | Wolters-Noordhoff B.V

Hoe belangrijk is het motiveren van studenten? In hoeverre is de motivatie van studenten bepalend voor het succes van onderwijsvernieuwingen? Hoe motiveer je studenten? Wat is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en waarom is dit onderscheid van belang?
Aan de hand van voorbeelden, theorieën, visies, richtlijnen en aanwijzingen worden deze en andere vragen beantwoord.

 

 

Spelend leren in virtuele werelden – Bouwstenen voor online gaming in het hoger onderwijs (1e druk 2007)

isbn 978 90 01 70966 2

auteurs: Mayer, Stegers-Jager en Bekebrede

omvang: 256 p. | Wolters-Noordhoff B.V.

Doelgroep: docenten en onderwijsontwikkelaars.

Inhoud: de huidige generatie studenten is opgegroeid met gaming. Games zijn niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, maar kunnen ook als serieus leermiddel worden ingezet. Maar 'hoe doe je dat dan?’, 'hoe ga je na of dit ook bijdraagt aan de leerpretsaties?’ en ‘welke spelomgevingen zijn geschikt?’ Dit boekje biedt inzichten en handreikingen voor een ieder die hierover meer wil weten of hier zelf mee aan de slag wil gaan. Er worden diverse voorbeelden van games en virtuele werelden beschreven.

 

 

Introduction to Problem-based learning – A guide for students (second edition 2007)

isbn 978 90 01 70730 9

authors: J.H.C. Moust, P.A.J. Bouhuijs, H.G. Schmidt

136 pp. | Wolters-Noordhoff B.V.

Doelgroep: studenten, tutoren en docenten.

Inhoud: het boek geeft antwoord op vragen als: wat houdt probleemgestuurd leren of probleemgestuurd onderwijs (pgo) in? Welke vaardigheden hebben studenten nodig om op deze wijze te leren? Hoe organiseer je je studie in een pgo-leeromgeving? Hoe ga je om met problemen waar de studenten tegenaan kunnen lopen? Hoe ga je om met culturele diversiteit in de groep?

Wat is de rol van de discussieleider? (een nieuw hoofdstuk over dit onderwerp is toegevoegd in deze nieuwe editie)?

 

 

De docent als coach in het hoger onderwijs (1e druk 2006)
isbn 978 90 01 700018 8
auteurs: K. Scager, B. Thoolen
Paperback | 85 Pagina's | Wolters-Noordhoff B.V.

Doelgroep: docenten, tutoren, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, werkgroepbegeleiders en scriptiebegeleiders.
Inhoud: in het hadnzame boekje wordt uitgelegd wat coaching inhoudt en welke vaardigheden nodig zijn om een goede coach te zijn van zowel individuele studenten als van groepen studenten. Er worden verschillende modellen en handige tips geboden om studenten te coachen, met onder meer suggesties om studenten te laten reflecteren, te motiveren en evenwichtig te laten participeren in groepsgesprekken.

 

 

Meerwaarde van e-learning in de praktijk (1e druk 2006)
isbn 978 90 01 20049 7
auteurs: M. van Geloven, P. Smulders, M. de Vries
omvang: 102 p. | Wolters-Noordhoff B.V.

Doelgroep: opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers, onderwijskundigen en docenten.

Inhoud: wat zijn de voordelen van e-learning? Waar moet je aan denken bij de invoering? Welke praktijkervaringen zijn er al mee opgedaan? In dit boek wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen, aan de hand van praktijkvoorbeelden afkomstig van 10 verschillende hoger onderwijsinstellingen. Hierbij gaat het o.a. om de invoering van: wireless learning, flexibilisering van toetsing, digitaal ondersteunen van samenwerkend en zelfstandig leren, virtuele bedrijven en digitaal portfolio. Voor alle voorbeelden worden de cruciale succesfactoren aangegeven, waardoor het boek meteen praktische handreikingen biedt voor een ieder die e-learning wil gaan invoeren.

 

 

Overige titels

Titel

Doelgroepen

studenten

docenten

beleidsfunctionarissen, onderwijskundige adviseurs, (opleidings)managers, onderwijscommissies

Curriculuminnovatie als project (1e druk 2006)

 

x

x

Probleemgestuurd leren

X

x

x

Werken in onderwijsgroepen

x

x

x

Scriptieproblemen

x

x

x

De E3 begeleider

 

x

x

Van trend naar transformatie

 

x

x

Een geïntegreerde benadering van E-learning

 

x

x

Innovatief onderwijs ontwerpen

 

x

x

 

 

 

 

Oudere titels van voor 2003

* Worden niet meer uitgegeven, maar mogelijk nog wel ergens te vinden.

u

Interne kwaliteitszorg in ontwikkeling
I. Wolfhagen, D. Dolmans, T. Bastiaens, A. Scherpbier / Hoger onderwijs reeks, 2002.

u

Studiemethoden
B. van Hout Wolters, J. Jongepier en A. Pilot, 5e druk 1989

u

Innovatie van het hoger onderwijs
S. Wiegersma, 1989

u

Loopbaanplanning
M. van Doesburg e.a., 1989 

u

Tentamineren
T. Dousma en A. Horsten, 2e druk 1989 

u

Probleemgestuurd leren
J. Moust e.a., 1989

u

Scriptieproblemen
M.J.A. Miranda en E. Wardenaar, 2e druk 1988

u

Oriëntatie op leren en onderwijs
E.B. Smuling, J. Brants, A. Pilot, 1990 

u

Kwaliteitszorg door studenten Gids voor onderwijsevaluatie
J. Willems e.a., 1992

u

Schriftelijk studiemateriaal
A. Pilot e.a., 1992  

u

Arbeidsmarktoriëntatie en solliciteren
M. Schreurs en J. Hommes, 1992

u

Visitaties; geen stilte na de storm
W. Jochems en A. Pilot (red) 1992 

u

Colleges en presentaties
E.B. Smuling e.a., 1992

u

De student centraal. Handboek zelfgestuurd onderwijs.
P. Delhoofen

u

Kiezen voor de wetenschap. Gids voor promovendi  
M.J.H. van der Weiden, P.H.A.M. Frijns, G.W.H. Heijnen, J.F.M.J. van Hout, W.M.G. Jochems, en E. Schoorl 

u

Ontwerpen van cases Leren van praktijkgevallan.
A. Lkoundi en W. van Woerden  

u

Studieplanning
H.C. Schouwenburg en J.T. Groenewoud