contactgegevens

De NieuwsSite “Venster op Professionalisering “ (VoP) verschijnt 4 keer per studiejaar. De site wordt uitgegeven door de Onderwijskundig Dienst, onderdeel van het Student & Onderwijs Servicecentrum van de Universiteit Twente. 
Met deze nieuwssite willen wij docenten in het hoger onderwijs en een ieder die anderzijds betrokken is bij of belangstelling heeft voor het hoger onderwijs op een effectieve en aantrekkelijke wijze ondersteuning bieden bij onderwijstaken en persoonlijke professionalisering op onderwijsgebied.
De site biedt mogelijkheden voor plaatsing van uw eigen bijdragen. U wordt van harte uitgenodigd om te reageren en uw bijdrage aan deze site te leveren! Reacties, ingezonden stukken, artikelen, tips en andere bijdragen, kunnen verstuurd worden naar: VoP@utwente.nl 

De redactie van VoP wordt gevormd door een groep medewerkers van het OD (zie bij Organisatie). Eindredacteur: Helma Vlas (tel: 053-4 89 2608). Secretariaat: Carola Scholten (tel.: 053- 4 89 5453). 


Abonnementservice

Medewerkers van de UT die betrokken zijn bij het onderwijs, krijgen automatisch per email bericht bij het verschijnen van een nieuwe aflevering van VoP.


Ook als u niet bij de UT werkzaam bent, kunt u zich abonneren op VoP.

De nieuwssite is ook te vinden via de website van de OD: http://www.utwente.nl/diensten/so/od/.

Aan de inhoud van VoP kunnen geen rechten worden ontleend. De reactie behoudt zich het recht voor om aanstootgevende, niet ter zake doende, commercieel getinte of niet op de doelgroep van deze site gerichte reacties, niet te plaatsen of van de site te verwijderen. Voor VoP en de daarin geplaatste artikelen is copyright van toepassing.

Adres:

Postadres:

Redactie Venster op Professionalisering
Universiteit Twente / S&O – Onderwijskundig Dienstverlening

Postbus 217

7500 AE Enschede

 

 

Bezoekadres:

Universiteit Twente

Vrijhof 5e verdieping

Drienerlolaan 5

7522 NB Enschede

 

 

Telefoon:

Secretariaat: 053 489 2050

Fax:

053 489 3183

Email:

VOP@utwente.nl

 

 

Route Universiteit Twente: routebeschrijving, plattegrond en adresgegevens

Informatie Onderwijskundige Dienst

De medewerkers van de Onderwijskundige Dienst staan alle medewerkers die betrokken zijn bij het onderwijs, binnen de UT en daarbuiten, met raad en daad terzijde op les-, cursus-, opleidings- en instellingsniveau. Voor vragen met betrekking tot de dienstverlening van de Onderwijskundige Dienst kunt u zich wenden tot het secretariaat:  

Website Onderwijskundige Dienst

http://www.utwente.nl/diensten/so/od/.

Mw. Manuela Fernandez Fernandez

053 489 2056;m.fernandezfernandez@utwente.nl