VoP aflevering 7 (november 2004)

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003.
In de zomer van 2005 heeft VoP een ‘make over’ ondergaan om beter aan te sluiten bij de UT-layout. De eerdere site, gemaakt met een ander cms systeem, wordt niet meer bijgehouden en is per aug. 2010 opgeheven. De artikelen, die soms nog verassend van deze tijd zijn, zijn wel bewaard gebleven.

Op deze pagina zijn de items opgenomen die in de zevende aflevering van VOP stonden. Via de link (meer) in het onderstaande overzicht kunt u de inhoud lezen van het betreffende item. De items zijn integraal per aflevering overgenomen; het kan voorkomen dat sommige links niet meer werken en de lay-out niet optimaal is.

Redactioneel - Metamorfose

Deze zevende aflevering van VoP, de laatste van het jaar 2004, is meteen de laatste aflevering van VoP in deze hoedanigheid. VoP houdt niet op te bestaan, maar wordt vanaf januari drastisch aangepast. Uiterlijk wordt aangesloten bij de UT-huisstijl en zal het op de UT gebruikte Webhare-systeem als onderliggende bouwmodule gebruikt worden. Een hele...(meer)

Professionaliseringsactiviteiten voor aio's en onderwijsgevenden in 2005

De nieuwe brochure Professionalisering 2005, van het ITBE, met het cursusaanbod en andere professionaliseringsactiviteiten voor alle UT- en HO-medewerkers betrokken bij het onderwijs, is uit! Op dit moment alleen te verkrijgen in papieren vorm.
Bel of mail hiervoor naar: Sandra Schuite: 053-489 5453  ...(meer)

18 januari lunchpauze-themabijeenkomst "Werken met internationale studenten"

Hoe ziet goed intercultureel onderwijs er in de praktijk uit? Zoals uw onderwijs? Zoals het onderwijs bij de andere UT-opleidingen? Op 18 jan. wordt u tijdens de lunchpauze een interculturele spiegel voorgehouden. Om aan te tonen hoe u uw onderwijs 'internationaler' vorm kunt geven, worden diverse praktijksituaties besproken.  
 
...(meer)

Internationalisation at Home (IaH) – Hoe bereid je studenten voor op de internationale arbeidsmarkt en multiculturele samenleving?

We leven in een multiculturele samenleving en de arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Hoe bereid je de studenten hierop voor? Welke interculturele vaardigheden, kennis over andere landen en taalvaardigheden zijn vereist? Hoe kun je er voor zorgen dat de inbreng van internationale studenten in dit kader een toegevoegde waarde voor het onderwijs oplevert?...(meer)

Een model voor competentiegericht opleiden. De presentatie van Van Merriënboer voor het Onderwijskundig Netwerk UT

Op 8 november jongstleden was Jeroen van Merriënboer (oud-medewerker van de UT-opleiding Educational Design, Management & Media en tegenwoordig werkzaam voor het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit) te gast bij de bijeenkomst van het Onderwijskundig Netwerk van de UT. Naar zijn heldere presentatie over een model voor...(meer)

Fraude en fysica

Fraude in de wetenschap. Mogelijkheden tot frauderen, waar gebeurde frauduleuze praktijken en fraudeurs die pas laat ontdekt werden. Alhoewel luchtig beschreven, maken de diverse anekdotische voorbeelden die Gerrit de Bruin, medewerker van de faculteit Technische NatuurWetenschappen, in dit...(meer)

En het winnende antwoord is…. Een effectieve manier om studenten aan het vragen te krijgen

Leuke voorbeelden van goed onderwijs zijn overal te vinden; in uw onderwijs, binnen uw opleiding, elders…. In dit voorbeeld beschrijft een Australische universitair docent hoe hij zowel de betrokkenheid van studenten bij de colleges verhoogde als het onderwijs effectiever en leuker maakte. Wij kwamen dit...(meer)

Het boek Colleges en Presentaties nu gratis beschikbaar!

De auteurs: E.B. Smuling, J.F.M.J. van Hout en M.J.A. Mirande stellen hun handboek Colleges en Presentaties gratis ter beschikking aan alle docenten in het Hoger onderwijs. Hoewel het handboek al in 1993 werd uitgegeven, zijn de tips en beschrijvingen nog altijd van kracht en speciaal voor de internetuitgave hebben de auteurs de tekst...(meer)

UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

Natuurlijk was er op de UT altijd al aandacht voor kwaliteit van het onderwijs. Maar…de invoering van het nieuwe accrediteringsstelsel zet de opleidingen  wel even extra op scherp. Beweren dat je kwaliteit levert en zult blijven leveren is niet genoeg, je moet je beweringen met onomstotelijke bewijzen kunnen staven. Hoe gaan de opleidingen dit...(meer)

Storyboarding - een handig hulpmiddel bij presentaties

De dienst InformatieTechnologie, Bibliotheek en Educatie (ITBE), verzorgt de cursus presentatievaardigheden zowel voor Nederlandstalige als voor Engelstalige cursisten. In de Engelstalige cursus, die in oktober 2004 liep, hebben zes cursisten, onder leiding van Hans van den Berg, hun tanden behalve in de gangbare onderwerpen, ook in “Storyboarding”...(meer)

De Onderwijsraad pleit voor externe beoordelaars en streng toezicht

”Voor objectievere en transparante eindbeoordelingen is de inschakeling van externe deskundigen nodig, bijvoorbeeld een expert uit het beroepenveld of een vakgenoot buiten de eigen universiteit of hogeschool.” Dat is een van de aanbevelingen van de Onderwijsraad uit het advies Examinering in het hoger onderwijs: transparantie en kwaliteitsgarantie...(meer)

Kennis over de werking van onze hersens als basis voor goed onderwijs

We weten, intuïtief en wetenschappelijk, heel wat over ons brein. We weten bijvoorbeeld dat ieder brein uniek is en dat neurale paden gevormd worden als we ons brein gebruiken en verloren gaan als we de paden niet meer gebruiken. Waarom gebruiken we deze kennis zo weinig als het gaat om het ontwerpen en geven van onderwijs?  
...(meer)

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

Wat is het laatste nieuws van de Digitale Universiteit en SURF? Lees meer over de resultaten van de nieuwe aanvraagronde, interessante bijeenkomsten, een 360 graden feedbacksysteem, een licenties voor publicaties op internet en meer.  

(Bron DU,  ...(meer)

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)

Call for Contributions:  Active Learning in Engineering Education 8-11 June 2005, in Amsterdam and Delft
For the Fifth international workshop on Active Learning in Engineering Education (ALE), jointly organized with the Curriculum Development Working Group (CDWG) of the European Society for Engineering Education (SEFI), hosted by the TU Delft and the Hogeschool van...(meer)