VoP aflevering 5 (mei 2004)

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003.
In de zomer van 2005 heeft VoP een ‘make over’ ondergaan om beter aan te sluiten bij de UT-layout. De eerdere site, gemaakt met een ander cms systeem, wordt niet meer bijgehouden en is per aug. 2010 opgeheven. De artikelen, die soms nog verassend van deze tijd zijn, zijn wel bewaard gebleven.

Op deze pagina zijn de items opgenomen die in de vijfde aflevering van VOP stonden. Via de link (meer) in het onderstaande overzicht kunt u de inhoud lezen van het betreffende item. De items zijn integraal per aflevering overgenomen; het kan voorkomen dat sommige links niet meer werken en de lay-out niet optimaal is.

Redactioneel

In het voorjaar van 2003 zijn we gestart met Venster op Professionalisering als experiment. Maar hoe staan we er nu een jaar na dato voor? Is het een geslaagd experiment geweest?
Venster op Professionalisering is tot stand gekomen vanuit het enthousiasme van de groep docententrainers om de doelgroep onderwijsgevenden op een andere manier te benaderen en...(meer)

Verslag van de studiedag: 'Parels in het onderwijs' - Best practices in het Hoger Onderwijs

"Zeer geslaagd en inspirerend", was de mening van het merendeel van de deelnemers aan de op 28 april gehouden studiedag "Parels in het onderwijs". Voor een feest der herkenning of voor iedereen die het gemist heeft, presenteren we enkele van de mooiste parels.     

     
...(meer)

Bijdrage van een gastauteur: Visie op leren leren

Onze speciale gastauteur voor deze aflevering van VoP, Monique Dankers, heeft een indrukwekkende staat van dienst als trainer en adviseur en als auteur van o.a. een praktijkboek voor moderne managementvaardigheden. In dit artikel geeft zij een voorproefje van de inhoud van haar nieuwe boek in voorbereiding “Op weg naar een Lerende Organisatie...(meer)

Zeer Actief Psychologie bedrijven en leren vanuit je bureaustoel

Hoe ontwikkelt zich probleemoplossend vermogen? Wat is de invloed van tijd op het vergeten van informatie? Welke emoties zijn gemakkelijker te herkennen dan andere? Hoe kun je impliciet leren? Antwoorden op deze en andere vragen kun je vinden via het interactieve ICT-programma ZAP, dat op 18 mei de Nationale ICT-Award won.    

...(meer)

Soms lukt communiceren met een student niet!

Rob's studieverloop is heel grillig; pittige, zwaar theoretische, vakken gaan soms voortreffelijk, projectonderwijs gaat soms wel aardig maar soms ook niet goed en er zijn perioden dat er helemaal niets lijkt te lukken. Docenten raken vertwijfeld; "Hij is zeker niet dom, maar ... het gaat niet goed!" De studieadviseur houdt een onbehaaglijk gevoel na...(meer)

De UT Campus Blend - Notitie

Strategische oriëntatie op differentiatie en flexibiliteit in het  onderwijs aan de UT en de rol van ICT hierbij - Een notitie van de Stuurgroep ICT in het Onderwijs November 2003

De inzet van ICT in het onderwijs wordt gezien als een middel om zowel de kwaliteit van het onderwijs als de flexibiliteit...(meer)

Zinvol en efficiënt beoordelen

Beoordelen is onderdeel van je taak als docent. En een belangrijk onderdeel, want het geeft de student aan waar zijn/haar sterke en zwakke punten liggen. Toch wordt beoordelen vaak nog als sluitpost van het onderwijs gezien en doen de studenten (te) weinig met de correcties. Hoe kan het beoordelen zinvoller worden en...(meer)

Aandacht voor digitale didactiek op de UT

ICT en onderwijs horen tegenwoordig onlosmakelijk bij elkaar. Toch worden inzichten over het onderwijs en de mogelijkheden van ICT niet altijd een-op-een verbonden. In Nederland komt de laatste tijd de discussie rondom “digitale didactiek” wel meer op gang en ook de Universiteit Twente praat hierover mee.
 
...(meer)

Zoeken naar kennis en kennissen

De kennisproductie gaat razendsnel; voor je iets gevonden hebt, is het al weer bijna veranderd. Voldoen dan nog  de klassieke systematische zoekmethoden? Frank de Mink sprak met informatiespecialist Hanneke Becht over belangrijke bevindingen, trends en vragen met betrekking tot het wetenschappelijk zoeken.

...(meer)

Hoe betrouwbaar is informatie van Internet voor een wetenschapper?

Internet biedt een vrij podium voor iedereen die wat wil publiceren. Dit is een prachtige verworvenheid, maar heeft ook wat nadelen. Hoe weet je nu of wat je via Internet vindt, vanuit academisch oogpunt, betrouwbaar is? Er zijn lang niet altijd beoordelaars voorhanden of een eindredactie, zoals bij wetenschappelijke tijdschriften geldt. Gelukkig zijn er ook...(meer)

Nieuws van de Digitale Universiteit

Wat is het laatste nieuws van de Digitale Universiteit? Lees meer over een nieuwe aanvraagronde, presentaties van onlangs gehouden workshops over o.a. toetsen en standaarden voor e-learning, een vergelijkend onderzoek van portfoliosystemen en evenementen voor de komende tijd.  

(Bron DU,  ...(meer)

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

SURF seminar over Anti-plagiaat in het Nederlandse hoger onderwijs
Vrijdag 28 mei 2004 - Universiteit van Tilburg, Agorazaal EZ9, gebouw E - Gratis, na aanmelding
ICT geeft enerzijds studenten de mogelijkheid door middel van knippen en plakken eenvoudig materiaal van anderen over te nemen en te combineren tot een resultaat dat als eigen werk wordt gepresenteerd....(meer)