VoP aflevering 4 (januari 2004)

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003.
In de zomer van 2005 heeft VoP een ‘make over’ ondergaan om beter aan te sluiten bij de UT-layout. De eerdere site, gemaakt met een ander cms systeem, wordt niet meer bijgehouden en is per aug. 2010 opgeheven. De artikelen, die soms nog verassend van deze tijd zijn, zijn wel bewaard gebleven.

Op deze pagina zijn de items opgenomen die in de eerste aflevering van VOP stonden. Via de link (meer) in het onderstaande overzicht kunt u de inhoud lezen van het betreffende item. De items zijn integraal per aflevering overgenomen; het kan voorkomen dat sommige links niet meer werken en de lay-out niet optimaal is.

Redactioneel

Met deze eerste aflevering in het nieuwe jaar hopen we een goede remedie te bieden tegen de onvermijdelijke winterdip: veel nieuwe ideeën en tips, nieuws en informatie, good practice voorbeelden en oproepen tot actie.

Wilt u uw onderwijs op een vrolijke wijze beginnen in het nieuwe jaar, dan helpt Tips voor het brengen van humor in het...(meer)

Tips voor het brengen van humor in het onderwijs

Met humor in je onderwijs kun je meer bereiken dan met ernst: de ontspannen stemming is gunstig voor leren en onthouden. De herinnering zal met meer plezier en daarom vaker opkomen. Maar wat nu als je geen moppen kunt vertellen en je je ook niet bepaald een komiek voelt? Geen nood, navolgende tips zullen voldoende uitkomst bieden.  
...(meer)

De onderwijsgevende 'stakker' in een nieuwe rol

Wat betekent het voor docenten als alle verantwoordelijkheid voor het studeren en alles wat daarmee samenhangt in handen wordt (terug)gelegd van de student? Welke rol en welke taken heeft de docent dan (nog)? Het instituut Financiën, Economie en Management (FEM) van Saxion Hogeschool Enschede, heeft sinds studiejaar 2002/03 een...(meer)

Opiniestuk: De noodklok voor een gecombineerd informatiesysteem voor studieplanning, studentbegeleiding en voortgangscontrole

[1] In de studieloopbanen van studenten in het hoger onderwijs zal de komende jaren veel veranderen  onder invloed van nieuwe onderwijsconcepten (competentiegericht opleiden, vraagsturing), andere opleidingsstructuren (BaMa) en globalisering. Deze veranderingen stellen andere eisen dan voorheen aan zowel de studenten, de begeleiderers en de...(meer)

Methodisch informatie zoeken is een kunst, maar goed te leren

Onlangs viel er in het UT-Nieuws te lezen dat het bij buitenlandse masterstudenten aan academische vaardigheden ontbreekt. Eén van die vaardigheden is het zoeken naar (wetenschappelijke) informatie. De ervaring leert dat ook een aantal buitenlandse promovendi deze vaardigheid missen. De cursus Systematically Searching for Information van...(meer)

Tips en concreet voorbeeldmateriaal voor HO-docenten in Digitale Didactiek

Met Venster op Professionalisering willen we vooral ook nuttige tips, onderzoek, hulpmiddelen en voorbeelmateriaal ontsluiten dat elders te vinden is. Zoals de site "Digitale Didactiek- Vraagbaak voor digitaal onderwijs! http://www.digitaledidactiek.nl...(meer)

Nieuw actieplan voor de aanpak van tekorten in bèta- en technische opleidingen

Internationaal gezien is er te weinig belangstelling voor bèta- en technische opleidingen.Tekorten aan bèta’s en technici komen al naar voren in de markt, bij onderzoeksinstellingen en bij de overheid. Het kabinet heeft de urgentie van het probleem ingezien en verwoord in het Hoofdlijnen Akkoord. Daarin is opgenomen dat Nederland moet behoren tot de Europese...(meer)

Toetsen met behulp van het elektronische toetssysteem QMP

In 2002 werd Question Mark Perception (QMP), een vanuit de leeromgeving Teletop, werkend toetssysteem, in gebruik genomen op de Universiteit Twente. Toetsexperten Henk Roossink en Jan de Goeijen van het ITBE vertellen meer over dit elektronische toetssysteem. 

Wat zijn de mogelijkheden van het toetspakket?
Docenten vanuit...(meer)

De ontwikkeling van een studentenvolgsysteem voor een doorlopend bachelor mentoraat

Bij de opleiding Technische Natuurkunde van de Universiteit Twente heeft studieadviseur Brigitte Tel een eigen ‘studentenvolgsysteem’ opgezet. Dit systeem wordt sinds kort gebruikt in het kader van het, eveneens nieuw ingevoerde, doorlopende mentoraat voor alle jaren van de bachelorfase. In dit artikel geeft zij een beschrijving van beide...(meer)

Oproep tot stellingname: invoering accreditatie leidt tot vermindering kwaliteit onderwijs

Neem stelling en informeer u over het nieuwe accreditatiesysteem!
In de zomer van 2002 is ingestemd met de wetswijziging in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs. Samen met de invoering van het Bachelor-master stelsel betekent dit een belangrijke verandering voor het Nederlands hoger...(meer)

Het Voortgezet Onderwijs blijft in beweging

Het wordt universiteiten, en met name de docenten in de propedeuse, niet makkelijk gemaakt aan te sluiten op het VWO, want de tweede fase is nog voortdurend aan verandering onderhevig. Pieneke Wiertz (email: wiertz@vsnu.nl) van het VSNU Informatiecentrum aansluiting vwo-wo,  maakte een notitie waarin zij de...(meer)

Verslag van de Internationale Computer Support for Collaborative Learning Conference 2003

In Bergen (Noorwegen) vond van 14 tot en met 18 juni 2003 de Internationale Computer Support for Collaborative Learning Conference 2003 plaats. Deze conferentie was gewijd aan computerondersteund samenwerkend leren, oftewel ‘Computer Supported Collaborative Learning’ (CSCL). Thema van de conferentie was: Designing for Change in Networked Learning Environments.
...(meer)

Nieuws en evenementen van de Digitale Universiteit

DU INNOVATIUM 2004: online inschrijving geopend
Op 16 maart presenteert de DU: INNOVATIUM 2004, de jaarlijkse conferentie om de samenwerking binnen de DU-instellingen te promoten, onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren en het resultaat van drie jaar DU te presenteren. Overkoepelend thema is E-learning: van strategie tot resultaat....(meer)

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

Een online workshop 'Grondbeginselen van Communities of Practice’
Op 19 januari 2004 start de Nederlandstalige online workshop 'Grondbeginselen van Communities of Practice’. Zie voor meer informatie en aanmelding: http://www.cpsquare.org/edu/Fnd_in_Dutch/  De workshop bestaat uit vier...(meer)