VoP - Inhoudsopgave aflevering 1 t/m 8

18-05-2005 Achtste aflevering

·

Redactioneel - Nog niet vernieuwd, wel nieuws.

·

NIEUW! Thema-lunches over onderwijsactualiteit. Op 26 mei: Bindend studieadvies

·

Gastauteur: Voormalig student en SRD voorzitter Petra Boom over "Activisme in het prestatiebeurstijdperk"

·

Het Institutional Research: van losse cijfers naar bruikbare informatie

·

Onderwijs en vergaderen via videoconferencing; om de mogelijkheden hoef je het niet te laten

·

Het einde voor CUT/COPY/PASTE

·

Nieuws over Internationalisering aan de UT

·

To be a multicultural teacher (or not to be)?

·

De nieuwe Wet voor het Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek

·

Innovatium 2005 - De Digitale Universiteit presenteert zich voor een breed publiek

·

Nieuwe Major-minorwebsite: correct, compleet, actueel en met een 'corporate identity'

·

De plannen van de Stuurgroep Wireless en het Zingthing experiment

·

UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

·

Nieuws over ICT, onderwijs en onderzoek (aan de UT)

·

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

·

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)

22-11-2004 Zevende aflevering

·

Redactioneel - Metamorfose

·

Professionaliseringsactiviteiten voor aio's en onderwijsgevenden in 2005

·

18 januari lunchpauze-themabijeenkomst "Werken met internationale studenten"

·

Internationalisation at Home (IaH) – Hoe bereid je studenten voor op de internationale arbeidsmarkt en multiculturele samenleving?

·

Een model voor competentiegericht opleiden. De presentatie van Van Merriënboer voor het Onderwijskundig Netwerk UT

·

Fraude en fysica

·

En het winnende antwoord is…. Een effectieve manier om studenten aan het vragen te krijgen

·

Het boek Colleges en Presentaties nu gratis beschikbaar!

·

UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

·

Storyboarding - een handig hulpmiddel bij presentaties

·

De Onderwijsraad pleit voor externe beoordelaars en streng toezicht

·

Kennis over de werking van onze hersens als basis voor goed onderwijs

·

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

·

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)

01-07-2004 Zesde aflevering

·

Redactioneel + prijswinnaars

·

ITBE biedt hulp bij het ontwerpen en verwerken van vragenlijsten

·

‘Portfoliohype’ is nog lang niet over

·

Waarom zijn er wolken?

·

14 Tips en trucs voor het gebruik van Outlook e-mail

·

Elektronisch toetsen: kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op 25 augustus!

·

Jonge wetenschappers: competent en gelukkig?

·

The PHD-doctor en andere nuttige hulpbronnen

·

Integer: to be or not to be?

·

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

·

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

24-05-2004 Vijfde aflevering

·

Redactioneel

·

Verslag van de studiedag: 'Parels in het onderwijs' - Best practices in het Hoger Onderwijs

·

Bijdrage van een gastauteur: Visie op leren leren

·

Zeer Actief Psychologie bedrijven en leren vanuit je bureaustoel

·

Soms lukt communiceren met een student niet!

·

De UT Campus Blend - Notitie

·

Zinvol en efficiënt beoordelen

·

Aandacht voor digitale didactiek op de UT

·

Zoeken naar kennis en kennissen

·

Hoe betrouwbaar is informatie van Internet voor een wetenschapper?

·

Nieuws van de Digitale Universiteit

·

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

18-01-2004 Vierde aflevering

·

Redactioneel

·

Tips voor het brengen van humor in het onderwijs

·

De onderwijsgevende 'stakker' in een nieuwe rol

·

Opiniestuk: De noodklok voor een gecombineerd informatiesysteem voor studieplanning, studentbegeleiding en voortgangscontrole

·

Methodisch informatie zoeken is een kunst, maar goed te leren

·

Tips en concreet voorbeeldmateriaal voor HO-docenten in Digitale Didactiek

·

Nieuw actieplan voor de aanpak van tekorten in bèta- en technische opleidingen

·

Toetsen met behulp van het elektronische toetssysteem QMP

·

De ontwikkeling van een studentenvolgsysteem voor een doorlopend bachelor mentoraat

·

Oproep tot stellingname: invoering accreditatie leidt tot vermindering kwaliteit onderwijs

·

Het Voortgezet Onderwijs blijft in beweging

·

Verslag van de Internationale Computer Support for Collaborative Learning Conference 2003

·

Nieuws en evenementen van de Digitale Universiteit

·

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

01-10-2003 Derde aflevering

·

Redactioneel

·

NIEUW !

·

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

·

Gereedschappen voor het denken

·

Blokboeken: leidraad voor Technische Geneeskunde onderwijs

·

De ontwikkeling van leerlijnen voor competentiegericht onderwijs

·

Hou op met beantwoorden van vragen!

·

Doelgericht aan de slag met leerdoelen

·

Wie werkt er op het werkcollege?

·

LOB2 modulen leuk en zinvol voor studiekeuzeproces

·

Nieuws van de Digitale Universiteit

·

Leuke najaar- en wintercursussen en bijeenkomsten

01-07-2003 Tweede aflevering

·

Reactioneel - Zomeraflevering

·

‘Een chromatische aberratie in menig hedendaags assessment’

·

Parel-studiedag weer een succes

·

(Project)Vaardigheden leren achter je PC

·

Training in projectonderwijs: teach as you preach

·

Hoe bevorder je digitale samenwerking tussen studenten?

·

Toepassing van portfolio’s in het hoger onderwijs

·

UT-opleidingen helpen vwo-ers op weg

·

Academische competenties: hoe verwerf je die?

·

Nieuws van de Digitale Universiteit

·

Nu opgeven voor leuke cursussen in september

06-04-2003 Eerste aflevering

·

Redactioneel gezien

·

Parels in het Onderwijs - Studiedag voor best-practices op 21 mei 2003

·

Meeliftgedrag, wat doe je er aan?

·

Actief is effectief - Coaching in het Hoger Onderwijs

·

Digitale ontwikkelingen op de UT

·

Tijdbesparende maatregelen bij afstudeerbegeleiding

·

Kort nieuws van de Digitale Universiteit

·

De aansluiting tussen vwo-wo verbeteren

·

Hoe presenteer je het?

·

Teletop didactisch ingezet

·

HBO-nieuws