VoP aflevering 2 (juli 2003)

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003.
In de zomer van 2005 heeft VoP een ‘make over’ ondergaan om beter aan te sluiten bij de UT-layout. De eerdere site, gemaakt met een ander cms systeem, wordt niet meer bijgehouden en is per aug. 2010 opgeheven. De artikelen, die soms nog verassend van deze tijd zijn, zijn wel bewaard gebleven.

Op deze pagina zijn de items opgenomen die in de tweede aflevering van VOP stonden. Via de link (meer) in het onderstaande overzicht kunt u de inhoud lezen van het betreffende item. De items zijn integraal per aflevering overgenomen; het kan voorkomen dat sommige links niet meer werken en de lay-out niet optimaal is.

Redactioneel - Zomeraflevering

De tweede aflevering van de Nieuwssite (nieuwsbrief annex website)  Venster op Professionalisering. Leuk om even virtueel door te bladeren op de rustige momenten tijdens de komende zomerperiode.

Het aanbod aan nieuwsitems ziet u al in een oogopslag. Veel variatie en naar wij hopen zit er voor iedereen wel iets interessants bij. Maar
...(meer)

‘Een chromatische aberratie in menig hedendaags assessment’

Een kritische noot van gast-schrijver dr. Paul Peters, beleidsmedewerker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, over de systematische verkleuringen in recent verschenen boeken en artikelen over het beoordelen van competenties in het onderwijs.
Peters schrijft regelmatig kritische beschouwingen, signaleert trends en ontwikkelingen en wijst op...(meer)

Parel-studiedag weer een succes

Op  21 mei kwamen voor het derde jaar in de Vrijhof zo’n 70 docenten bijeen, vooral afkomstig van de UT en Saxion, om elkaar “Parels uit het onderwijs” te laten zien. De 'best practices' hadden, volgens organisator Erik Smuling (ITBE), een zeer hoge onderwijskundige kwaliteit.
Een impressie van deze studiedag......  
...(meer)

(Project)Vaardigheden leren achter je PC

Kun je (project)vaardigheden aanleren via de computer? Volgens Joke Oosterhuis, voormalig medewerkster bij de faculteit EWI, kan de door haar en Dolf Heiligers (medewerker ITBE) ontwikkelde Interactieve Website Projectvaardigheden (IWP) (http://iwp.cs.utwente.nl/) daar in ieder...(meer)

Training in projectonderwijs: teach as you preach

Buitenlandse universiteiten hebben het Onderwijskundig Centrum (onderdeel van ITBE) ontdekt als trainingscentrum op het gebied van projectonderwijs. Al een viertal jaren komen grote groepen universitaire docenten, onderwijsmanagers en onderwijskundigen van ITESM, Mexico’s grootste universiteit, een paar weken naar Twente voor een cursus. Een...(meer)

Hoe bevorder je digitale samenwerking tussen studenten?

Digitaal samenwerken of werken in learning communities is een werkvorm die elke docent wel wil toepassen die met projecten werkt. Maar de vraag is: hoe haal je studenten daartoe over?
We zijn bij projectgroepen te rade gegaan met vragen aan de studenten als: Hoe regelen zij de uitwisseling van informatie en communicatie? Wat werkt goed en wat werkt niet...(meer)

Toepassing van portfolio’s in het hoger onderwijs

Portfolio’s werden vroeger vooral door kunstenaars gebruikt, hiermee konden zij hun beste werk showen. Tegenwoordig worden (digitale) portfolio’s ook in het  onderwijs gehanteerd. Maar wat kun je hier nu mee in het onderwijs? Karen Slotman, gespecialiseerd in ICT en Onderwijs, vertelt over de in-en-outs van portfolio’s in het wetenschappelijk onderwijs...(meer)

UT-opleidingen helpen vwo-ers op weg

Is het niet jammer als studenten pas halverwege het eerste jaar merken dat de gekozen studie niet bij hun past? Of als de studenten meteen aan het begin van de studie al tegen allerlei problemen aanlopen omdat ze onvoldoende voorbereid zijn op de overgang van vwo naar wo? Met de LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB) activiteiten voor vwo-leerlingen...(meer)

Academische competenties: hoe verwerf je die?

In de afgelopen jaren vroegen wij aan docenten, wat zij de beste opdrachten vinden om academische competenties te verwerven. Onderstaande opdrachten voor studenten in de hogere leerjaren zijn hiervoor geschikt. Het zijn voorbeelden van taken die passen bij het werk van iedere academicus. Of ze meer of minder voorkomen in de beroepsuitoefening is...(meer)

Nieuws van de Digitale Universiteit

Na een wat langer groeitraject, kunnen nu dan toch de DU-vruchten geplukt worden. 
Lees meer over enkele interessante publicaties, zoals de Handleiding Digitale Colleges. En vind uit of projecten, zoals Statistiek leren via het web en Experimenteren op afstand, ook voor uw onderwijs van...(meer)

Nu opgeven voor leuke cursussen in september

September is een goede maand om weer fris van start te gaan met onderwijstaken. De cursussen die het ITBE aanbiedt, kunnen daarbij goed van pas komen. Geef je nu op, zodat je straks kunt deelnemen aan één of meerdere korte cursussen of het uitgebreidere  Didactisch UT-inwerktraject voor (nieuw aangestelde) docenten.