VoP aflevering 1 (april 2003)

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003.
In de zomer van 2005 heeft VoP een ‘make over’ ondergaan om beter aan te sluiten bij de UT-layout. De eerdere site, gemaakt met een ander cms systeem, wordt niet meer bijgehouden en is per aug. 2010 opgeheven. De artikelen, die soms nog verassend van deze tijd zijn, zijn wel bewaard gebleven.

Op deze pagina zijn de items opgenomen die in de eerste aflevering van VOP stonden. Via de link (meer) in het onderstaande overzicht kunt u de inhoud lezen van het betreffende item. De items zijn integraal per aflevering overgenomen; het kan voorkomen dat sommige links niet meer werken en de lay-out niet optimaal is.

VoP - Aflevering 1 (april 2003)

Redactioneel gezien

Première-nummer

Dit is het eerste nummer van de Nieuwssite (nieuwsbrief annex website)  Venster op Professionalisering van het ITBE - afdeling Educatie (voormalig Onderwijskundig Centrum van het DINKEL Instituut). Een nieuwssite met name bedoeld om allen die in het HO onderwijs verzorgen, mogelijkheden te tonen en te bieden om zich te...(meer)

Parels in het Onderwijs - Studiedag voor best-practices op 21 mei 2003

Ook dit jaar wordt op de Universiteit Twente een studiedag georganiseerd waarin docenten uit het hoger onderwijs (hbo en wo) in de gelegenheid worden gesteld hun ‘best practices’ met collega’s te delen: "Parels in het onderwijs - Studiedag voor best-practices ". Het gaat hierbij om...(meer)

Meeliftgedrag, wat doe je er aan?

Samenwerken tussen studenten krijgt een steeds belangrijker rol in het Hoger Onderwijs. Bij samenwerkend leren kan zich het probleem voordoen van ‘meeliftgedrag’. Studenten profiteren bij het samenwerken in een groep structureel van de inzet en energie van medestudenten, zonder in ruil daarvoor zelf een voldoende bijdrage te leveren. 
De...(meer)

Actief is effectief - Coaching in het Hoger Onderwijs

In het hoger onderwijs speelt de coach (of tutor) een belangrijke rol. Hier en daar is het traditionele doceren geheel vervangen door het coachen van studenten. De traditionele docent lijkt tot een uitstervend ras te behoren. Komt dit door de veranderende opvattingen over leren? Wat verandert er voor een docent indien hij/zij als coach gaat...(meer)

Digitale ontwikkelingen op de UT

In navolging van de opleiding Industrieel Ontwerpen gaan nu ook de opleidingen Werktuigbouwkunde, Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde over tot de invoering van laptops (verplicht voor eerstejaars). Met deze laptops kan op de gehele campus draadloos worden gewerkt. Wel zal er zo nu en dan nog een stopcontact moeten worden bezocht. 

...(meer)

Tijdbesparende maatregelen bij afstudeerbegeleiding

Hoeveel tijd steek je nu in het begeleiden van een afstudeerder? Globale richtlijn ligt bij 50 uur begeleidingstijd per student, maar dit kan per opleiding en per leerstoelgroep verschillen. Feit is wel dat de begeleiding vaak veel meer  tijd kost dan ingeschat of dan er beschikbaar wordt gesteld. En hoe leuk je het ook vindt, je hebt ook nog zoveel meer...(meer)

Kort nieuws van de Digitale Universiteit

De DU biedt in mei twee interessante scholingsactiviteiten. Op 23 mei: Sandwichsymposium Activerend bètaonderwijs - Wiskunde op het web. En op 28 mei: Kennismaking met MODUS - een webapplicatie en hulpmiddel voor studenten en AIO's om de juiste statistische methode te kiezen en om de uitkomsten van deze methoden...(meer)

De aansluiting tussen vwo-wo verbeteren

 
Iedere docent weet dat aansluiting bij de beginsituatie van studenten belangrijk is. Daarbij is het zaak de student steeds een stapje voor te zijn opdat hij/zij zich verder kan ontwikkelen. Vygotsky noemde dit ‘de zône van naaste ontwikkeling’. Maar wat is nu de beginsituatie van studenten? Wanneer je onderwijs verzorgt voor...(meer)

Hoe presenteer je het?

 
Het volgende wel eens meegemaakt?  
De alom gerespecteerde wetenschapper stelt zich op voor de groep. Hij haalt een grote stapel sheets tevoorschijn en 30 pagina’s geschreven tekst en de presentatie gaat van start. U probeert als luisteraar aandachtig de ingewikkelde, lange, zinnen vol met jargon te...(meer)

Teletop didactisch ingezet

Sinds studiejaar 2000-2001 gebruiken vrijwel alle UT-opleidingen bij meerdere vakken TeleTOP®. TeleTOP staat niet op zichzelf, maar is ingebed in het onderwijs. Ervaringen over de afgelopen jaren hebben diverse voorbeelden laten zien van de wijze waarop Teletop kan worden ingezet in het onderwijs. Hieruit zijn veel ideeën en tips voortgekomen.

...(meer)

HBO-nieuws

HBO&ICT projecten  -  Hoe kun je de duale ICT-opleidingen verbeteren? Hoe vergroot je de instroom hiervoor met 200 studenten? Hoe breng je de ICT-kennis van studenten in niet-ICT-opleidingen op een hoger niveau, aansluitend bij de behoeften van de arbeidsmarkt?
Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft de HBO-raad een aantal...(meer)