VoP aflevering 3 (oktober 2003)

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003.
In de zomer van 2005 heeft VoP een ‘make over’ ondergaan om beter aan te sluiten bij de UT-layout. De eerdere site, gemaakt met een ander cms systeem, wordt niet meer bijgehouden en is per aug. 2010 opgeheven. De artikelen, die soms nog verassend van deze tijd zijn, zijn wel bewaard gebleven.

Op deze pagina zijn de items opgenomen die in de derde aflevering van VOP stonden. Via de link (meer) in het onderstaande overzicht kunt u de inhoud lezen van het betreffende item. De items zijn integraal per aflevering overgenomen; het kan voorkomen dat sommige links niet meer werken en de lay-out niet optimaal is.

Redactioneel

Het nieuwe studiejaar fris en monter begonnen? Met plannen om het onderwijs dit studiejaar weer helemaal anders aan te pakken? Of om juist alle werkvormen die vorig jaar goed bleken te werken, nog iets meer te polijsten? Of misschien met iets meer zorg en tegenzin begonnen en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Met deze derde aflevering...(meer)

NIEUW !

Graag willen wij u attent maken op de volgende toevoegingen onder de items in het rechter (oranje) menu:
[!]  Onder Onderwijs links: het nieuwe item: Databases met (digitaal) leermateriaal voor het HO,
     met de verwijzing naar twee uitgebreide (Internationale) databases, waarvan één met
...(meer)

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT en landelijk)

Een online workshop 'Grondbeginselen van Communities of Practice’
Op 19 januari 2004 start de Nederlandstalige online workshop 'Grondbeginselen van Communities of Practice’. Zie voor meer informatie en aanmelding: http://www.cpsquare.org/edu/Fnd_in_Dutch/  De workshop bestaat uit vier actieve weken,...(meer)

Gereedschappen voor het denken

Visuele representaties, zoals tabellen, grafieken, kaarten, diagrammen, mindmaps, zijn van belang om kennis te onthouden, om overzicht te houden en brokken kennis met elkaar in verband te brengen. Docenten kunnen deze weergaven combineren met vragen, discussies, oefeningen en reflecties; dan zijn het krachtige instructiemiddelen. 
 
...(meer)

Blokboeken: leidraad voor Technische Geneeskunde onderwijs

De opleiding Technische Geneeskunde van de UT is opgezet in blokken. Blokboeken vormen voor zowel studenten als docenten de leidraad voor de diverse blokken.  Ir. Evert Westerhof, curriculumcoördinator bij TG, beschrijft in dit artikel de opzet en functie van deze blokboeken.   
 ...(meer)

De ontwikkeling van leerlijnen voor competentiegericht onderwijs

Curriculumveranderingen, invoering van het competentiegericht onderwijs, onderwijsverbetering… hoe pakken opleidingen elders dat aan? Caroline Timmers, onderwijskundige, vertelt over de wijze waarop het onderwijsverbeterproject “Leerlijnen en competenties”, bij het Instituut Marketing & International Business (MIB) van Saxion Hogeschool Enschede, is...(meer)

Hou op met beantwoorden van vragen!

Stimuleer een vragende houding bij studenten, maar ontneem ze vervolgens niet de noodzaak om zelf te gaan studeren. Daarom de oproep aan docenten: Hou op met beantwoorden van vragen! Schep liever zelf problemen en zorg dat studenten er (samen) mee aan de slag kunnen. Maar hou wel rekening met buitenlandse studenten: vragen staat vrij geldt niet overal. 
...(meer)

Doelgericht aan de slag met leerdoelen

Bij het opzetten van een nieuw vak of herziening van het curriculum zal menig docent worden gevraagd (of zichzelf tot taak stellen) om leerdoelen voor zijn/haar vak op te stellen. En dat klinkt eenvoudiger dan het is. Hoe ga je daarvoor te werk? Wanneer heb je een goede formulering en wanneer niet? In dit artikel wat praktische tips en verwijzingen...(meer)

Wie werkt er op het werkcollege?

Stel: je wilt studenten aan het werken zetten met opgaven. Je merkt in het begin van het werkcollege dat ze allemaal verschillende vragen hebben, sommige vragen vereisen veel tijd, andere een kleine hint. Hoe bedien je iedereen naar behoefte? Misschien heb je de indruk dat sommige of misschien zelfs de meeste studenten thuis niet genoeg hebben voorbereid en...(meer)

LOB2 modulen leuk en zinvol voor studiekeuzeproces

In ‘UT opleidingen helpen VWO-ers op weg’ (VoP, 1 juli 2003) staan LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB) activiteiten, beschreven als middel ter verbetering van de aansluiting tussen  vwo en wo. Met LOB2 activiteiten proberen UT-opleidingen vwo-leerlingen te helpen bij het kiezen van de juiste studie. Deze modulen worden nu drie jaar...(meer)

Nieuws van de Digitale Universiteit

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen de DU? Welke projecten zijn er beschikbaar voor het Hoger Onderwijs? Wat staat er nog op stapel? De highlights vind u in dit overzicht. Plus een aankondiging van de inschrijving voor de tweejaarlijkse European Academic Software Award competitie.
Bron: Bureau Digitale Universiteit. ...(meer)

Leuke najaar- en wintercursussen en bijeenkomsten

De dagen worden guur, het jaar is nog lang... het moment om wat afwisseling in te bouwen via een leuke en vooral nuttige cursus of bijeenkomst op het gebied van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Geef je alvast op. 


Presentatievaardigheden / Presentation skills ...(meer)