VoP aflevering 8 (mei 2005)

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003.
In de zomer van 2005 heeft VoP een ‘make over’ ondergaan om beter aan te sluiten bij de UT-layout. De eerdere site, gemaakt met een ander cms systeem, wordt niet meer bijgehouden en is per aug. 2010 opgeheven. De artikelen, die soms nog verassend van deze tijd zijn, zijn wel bewaard gebleven.

Op deze pagina zijn de items opgenomen die in de achtste aflevering van VOP stonden. Via de link (meer) in het onderstaande overzicht kunt u de inhoud lezen van het betreffende item. De items zijn integraal per aflevering overgenomen; het kan voorkomen dat sommige links niet meer werken en de lay-out niet optimaal is.

Redactioneel - Nog niet vernieuwd, wel nieuws.

We hebben de belofte niet helemaal waar kunnen maken - deze achtste aflevering van VoP verschijnt nog in het oude 'jasje'. Zo'n metamorfose kost toch even tijd en ondertussen willen we iedereen ook niet eindeloos laten wachten op een nieuwe aflevering. Dan nog maar even op deze wijze en straks de zomereditie in de...(meer)

NIEUW! Thema-lunches over onderwijsactualiteit. Op 26 mei: Bindend studieadvies

Nieuw in het ITBE aanbod: themalunches over de onderwijsactualiteit. Vanaf januari 2005 is ITBE – Onderwijskundig Dienstverlening als experiment gestart met thema-lunchbijeenkomsten waarin actuele onderwerpen die spelen in het hoger onderwijs aan de orde worden gesteld. Dit gebeurt altijd op een interactieve wijze. Tot de zomervakantie staan...(meer)

Gastauteur: Voormalig student en SRD voorzitter Petra Boom over "Activisme in het prestatiebeurstijdperk"

De druk op prestaties en de dreigende beperking van de studieduur, maakt het onderwerp studentactivisme weer zeer actueel. Dat het onderwerp ook 6 jaar geleden al hoog op de agenda stond van belangenbehartigers voor studenten, blijkt uit een artikel uit 1999 van de toenmalige voorzitter van de (in 2002 opgeheven)...(meer)

Het Institutional Research: van losse cijfers naar bruikbare informatie

Kees van Wijngaarden vormde tot voor kort samen met Leonie Brands Institutional Research (IR). Een kleine instantie binnen de UT, die groots werk verricht. Zij waren getwee verantwoordelijk voor het bruikbaar maken van informatie uit alle voor de UT relevante onderzoeken. Koos Winnips ging op nader onderzoek uit naar de functie van IR...(meer)

Onderwijs en vergaderen via videoconferencing; om de mogelijkheden hoef je het niet te laten

Sinds een jaar heeft de UT de beschikking over kwalitatief hoogwaardige apparatuur en een zaal om videoconferencing te faciliteren. Het gebruik is veel laagdrempeliger geworden en  kan heel wat voordelen bieden, zoals: tijdwinst bij internationaal overleg (geen reistijd) of het onderhouden van persoonlijke contacten op afstand (met bijvoorbeeld de...(meer)

Het einde voor CUT/COPY/PASTE

“Cut/Copy/Paste”, is dit de meest gebruikte toetscombinatie van uw studenten? Binnenkort kunt u het nagaan. Het pakket Ephorus (www.ephorus.nl) zal op de UT worden ingezet om plagiaat in elektronisch ingeleverde werkstukken te gaan opzoeken. Ephorus vergelijkt de ingeleverde werkstukken met al eerder...(meer)

Nieuws over Internationalisering aan de UT

Voor UT-medewerkers geldt een nieuw UT-Taalbeleid in het kader van internationalisering. De dienst ITBE biedt docenten en medewekrers die veel met buitenlandse stduenten te maken hebben ondersteuning op dit gebied. Lees meer over de sucesvolle themabijeenkomsten, het aanbod aan cursussen en de geplande coördinerende activiteiten...(meer)

To be a multicultural teacher (or not to be)?

What is and what isn’t multicultural education? What does it take to be a multicultural teacher? Two short checklist by Paul C. Gorski.  
 
These checklist are copied with permission from the EdChange Multicultural Pavilion website. Everyone is allowed to print, copy,...(meer)

De nieuwe Wet voor het Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek

2007 treedt er een nieuwe sectorwet voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) in werking.  In de notitie “Naar een nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek”, worden de voorstellen geschetst. Meer ruimte voor het hoger onderwijs, een grote verantwoordingsplicht, flexibiliteit en differentiatie en minder bureaucratie,...(meer)

Innovatium 2005 - De Digitale Universiteit presenteert zich voor een breed publiek

Op 15 maart presenteerde de Digitale Universiteit haar projecten, ideeën en inzichten op Innovatium 2005 in het Evoluon. Thema was: De kunst van het loslaten, ICT en Transformatie van het hoger onderwijs. Voor de ruim 500 aanwezigen, maar ook voor alle niet-aanwezigen, is door de DU een website samengesteld...(meer)

Nieuwe Major-minorwebsite: correct, compleet, actueel en met een 'corporate identity'

Vanaf 16 februari 2005 is de nieuwe Major-minorsite toegankelijk. De nieuwe site volgt de "corporate identity" van de Universiteit Twente en geeft een compleet en actueel overzicht van informatie over Major-minor. VoP sprak met Martin Beusekamp, centrale coördinator Major-minor, over de nieuwe website. 

Waar...(meer)

De plannen van de Stuurgroep Wireless en het Zingthing experiment

De hele campus van de Universiteit Twente is sinds 2003 voorzien van een Wireless Lan. Dit houdt in dat elke UT student of medewerker met een Wireless laptop of pocket-pc overal op de campus draadloze toegang tot het internet kan krijgen. Stanley Portier is de nieuwe ‘wireless’ coördinator bij ITBE. Alhoewel pas sinds maart in dienst,...(meer)

UT kan altijd nog beter – Nieuws over kwaliteitszorg op de UT

Natuurlijk was er op de UT altijd al aandacht voor kwaliteit van het onderwijs. Maar…de invoering van het nieuwe accrediteringsstelsel zet de opleidingen  wel even extra op scherp. Beweren dat je kwaliteit levert en zult blijven leveren is niet genoeg, je moet je beweringen met onomstotelijke bewijzen kunnen staven. Hoe gaan de opleidingen dit aanpakken. Lees en leef mee in de komende...(meer)

Nieuws over ICT, onderwijs en onderzoek (aan de UT)

Welke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT spelen er op de UT? Wat valt er op korte termijn te verwachten? Lees meer over de nieuwe DU-projecten, het elektronisch nakijken van essays, een tryout met digitale themacolleges voor een struikelvak, de nieuwe versie van Teletop, nieuwe services, onderzoeksrondes en meer... ...(meer)

Nieuws van Surf en de Digitale Universiteit

Wat is het laatste nieuws van de Digitale Universiteit en SURF? Lees meer over de resultaten van de nieuwe aanvraagronde, interessante bijeenkomsten, een 360 graden feedbacksysteem, een licenties voor publicaties op internet...(meer)

VOORAANKONDIGING Belangrijke onderwijsevenementen (UT, nationaal en internationaal)

24 mei: bijeenkomsten voor SURF-communities 
Verschillende SURF-communities zullen op 24 mei a.s. in Meeting Plaza Utrecht bijeenkomen, ZOALS NL Portfolio, SURF SiX, DiRECt, E-Xchange, Webstroom en LOREnet.   
Meer info en aanmelden: http://www.surf.nl/bijeenkomsten 

...(meer)