Venster op Professionalisering, aflevering 20 - voorjaar 2009

Laatste nieuws

vrouw aan bureau

Redactioneel

Zou het niet leuk zijn om zo nu en dan eens van werkplek met iemand te kunnen wisselen? Al is het maar voor een dagje? ... lees verder

logo Eye Opener bijeenkomsten

Eyeopener bijeenkomst over Digitaal Toetsen

De Onderwijskundige Dienst organiseert op 28 mei een Eye Opener bijeenkomst over Digitaal Toetsen. Gastspreker Silvester Draaijer (VU) zal een presentatie geven over de (on)mogelijkheden van digitaal toetsen en Lisette Woud (S&O-OD) en Jan de Goeijen (ICTS) gaan in op de situatie op de UT. ... lees verder

test met smiley

Antwoorden op de test: wat weet u van het formuleren van tentamenvragen

In voorgaande aflevering van VoP stond een test over toetsing. In deze aflevering de antwoorden en de namen van twee prijswinnaars. Mocht u de test nog niet gedaan hebben, kijk in VoP 19 en probeer het alsnog (voordat u naar de antwoorden kijkt). ... lees verder

workshop deelnemers

Wisselwerking: UT-docenten en vwo-docenten wisselen een dag van werkplek

Op 8 april j.l. vond er voor het vierde jaar op rij een docentenuitwisseling plaats tussen UT- docenten en docenten voortgezet onderwijs. VO-docenten bezochten de UT en kregen een update op hun vakgebied en UT-docenten namen ondertussen de lessen waar. Naar bleek, een postitieve ervaring voor alle betrokkenen! ... lees verder