Venster op Professionalisering, aflevering 18 - juni 2008

Laatste nieuws

voetbal met internationale vlaggen

Redactioneel - De “nog-net-op-de valreep-voor-de-zomer”aflevering

Redactioneel. ... lees verder

Videocamera

Vanaf 1 sept. start een nieuwe dienst: uw college opgenomen op video en beschikbaar via internet!

Het afgelopen jaar zijn een aantal pilots uitgevoerd waarin colleges werden opgenomen en beschikbaar gesteld via internet. Betrokken docenten en studenten waren enthousiast en vanaf 1 sept. 2008 kan iedere docent (medewerker, student) gebruik maken van de dienst Videocolleges. Geïnteresseerd? In dit artikel kunt u lezen wat de nieuwe dienst inhoudt en hoe u hier gebruik van kunt maken. ... lees verder

groep studenten

Manieren om het studiesucces van studenten uit etnische minderheidsgroepen te verbeteren

Allochtone studenten voelen zich (nog) niet echt thuis in het hoger onderwijs. Dit komt naar voren uit deelnamecijfers, studiesucces en ervaringen. Maar waarom is dit zo? En - belangrijker nog - wat kunnen instellingen en opleidingen hieraan doen? Twee wetenschappers, de Inspectie van Onderwijs en minister Plasterk komen met antwoorden. ... lees verder

test

Test je onderwijsopvattingen

Het ontwerpen en geven van onderwijs heeft alles met opvattingen en gedachten over het leren te maken. Doe de test en ontdek of jouw opvattingen en handelen aansluiten bij de behavioristische stroming. Of misschien juist meer passen bij het cognitivisme of constructivisme. Wie weet blijk je een grotere voorstander van de principes van het ‘nieuwe leren’ dan je altijd gedacht hebt. Doe de test en je weet meer! ... lees verder