Venster op Professionalisering, aflevering 17 - april 2008

De NieuwsSite “Venster op Professionalisering“ (VoP) verschijnt 4 keer per studiejaar. Uitgever is: ITBE - Onderwijskundige Dienstverlening van de Universiteit Twente. Met deze nieuwssite willen wij docenten in en belangstellenden voor het hoger onderwijs op een effectieve en aantrekkelijke wijze ondersteuning bieden bij hun onderwijstaken en bij persoonlijke professionalisering op onderwijsgebied.
(Voor overige afleveringen, zie Archief)

Laatste nieuws

tulpen

Redactioneel - VoP in het teken van vernieuwingen

Alhoewel er voor de Onderwijskundige Dienst heel wat veranderd is het afgelopen jaar, blijven sommige zaken toch ook als vanouds, zoals VoP. Niet nieuw, maar wel met nieuwswaarde. ... lees verder

AJ met award

Opiniestuk: Onderwijsvernieuwing volgens UT-docent AJ Annema

Op verzoek van de Centrale Onderwijsprijs Commissie, nadat hij voor de tweede keer de EL-onderwijsprijs had gewonnen, zette docent Anne-Johan Annema zijn visie op “vernieuwingen in het onderwijs” op papier. Een vlot leesbaar verhaal gestoeld op persoonlijke ervaringen, waarnemingen, ergernissen en tegen-de-richting-in ideeën. Een prachtige aanzet voor prikkelende discussies. ... lees verder

student aan de zelfstudie

Begeleide Zelfstudie bestudeerd

In collegejaar 2007-2008 is voor het eerst Begeleide Zelfstudie (BZ) ingevoerd bij vier UT-opleiding. Onderwijskundig medewerkster Cornelise Vreman - de Olde was betrokken bij de training van de student-assistenten, bezocht een BZ-bijeenkomst en sprak met de studenten en hun begeleiders. In dit artikel haar persoonlijke impressie. ... lees verder

threshold

Threshold Concepts - een inspirerende kijk op kennisontwikkeling en onderwijs

Ieder vakgebied kent concepten die essentieel zijn voor verdere kennisontwikkeling, zogenaamde "treshold concepts". Hoe indentificeer je deze kernbegrippen en hoe stem je vervolgens het onderwijs hierop af? Professor Ray Land presenteerde een inspirerende visie hierop tijdens het Teaching and Learning symposium in Glasgow. ... lees verder