Venster op Professionalisering, aflevering 15 - okt. 2007

De NieuwsSite “Venster op Professionalisering“ (VoP) verschijnt 5-6 keer per studiejaar. Uitgever is: ITBE - Onderwijskundige Dienstverlening van de Universiteit Twente. Met deze nieuwssite willen wij docenten in en belangstellenden voor het hoger onderwijs op een effectieve en aantrekkelijke wijze ondersteuning bieden bij hun onderwijstaken en bij persoonlijke professionalisering op onderwijsgebied.
(Voor overige afleveringen, zie Archief)

Laatste nieuws

new

Redactioneel

VoP vernieuwt. Nieuwe mensen in de redactie zorgen voor nieuwe input. Welkom aan Wytze Koopal en Lisa Gommer in onze nieuwe redactie. Wytze draagt ideeën aan rondom Web 2.0 en handiger manieren om samen te werken. Lisa houdt de directe link met opleidingen ... ... lees verder

Solarteam presentatie

Interview met Solarteam Twente

Als student deelnemen aan het Solarproject is spannend en leuk. Maar... is het, in het kader van een studie, ook leerzaam? De redactie van Venster op Professionalisering interviewde 'ons' team in Australië. Lees wat de teamleden geleerd hebben in de afgelopen maanden. ... lees verder

onderzoekers

Breng het onderzoek in het onderwijs

Kenmerkend voor universiteiten is de combinatie van onderwijs en onderzoek. Van universitaire docenten wordt verwacht dat zij hun onderzoekservaringen inbrengen in het eigen onderwijs. Maar hoe doe je dit nu in de praktijk? En hoe doe je dat zodanig dat de studenten er ook duidelijk iets van opsteken? ... lees verder

rechtbank situatie

Hoe zit dat nu met auteursrechten als ik in mijn onderwijs gebruik wil maken van wetenschappelijk materiaal?

U wilt een wetenschappelijk artikel kopiëren en uitdelen aan uw studenten. Maar mag dat wel zomaar? Maakt het nog uit of het artikel uit een boek komt of bijvoorbeeld via een website te vinden is? Mag je wel hyperlinks op je vak-website zetten? ... lees verder