Nieuws van het ministerie en de VSNU: BaMa ontwikkelingen en de WO-monitor

VoP biedt u snel inzicht in belangrijke wetenswaardigheden: Inspectierapport “BaMa stroomt door” redelijk optimistisch van toon. / Duidelijke groei van het aantal masterstudenten. / Rendementscijfers bachelor - Universiteiten willen meer studiesucces. / WO-monitor 2004-2005: werkeloosheid onder academici daalt.

Onderwerpen:

u

Inspectierapport “BaMa stroomt door” redelijk optimistisch van toon

u

Duidelijke groei van het aantal masterstudenten

u

Rendementscijfers bachelor - Universiteiten willen meer studiesucces

u

WO-monitor 2004-2005: werkeloosheid onder academici daalt