1. Nieuws SURF

2. SURF good practices

3. Nieuws Digitale Universiteit

4. Cursussen en evenementen SURF /DU

1 Nieuws SURF

Bron: SURFfoundation Onderwijs Nieuws: http://listserv.surfnet.nl/archives/surfonderwijs.html

Informatie over SURF kunt u vinden op de website: www.surffoundation.nl

In SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.

Een nieuw logo voor en nieuwe positionering van het merk SURF

SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nationaal en internationaal samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen, bestaat uit drie SURF-organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten. Om de herkenbaarheid van deze drie organisaties te vergroten en om gezamenlijk meer naar buiten te kunnen treden, is er een nieuwe huisstijl gecreëerd.

De naam SURFfoundation wordt voortaan gebruikt voor de activiteiten van het bureau van Stichting SURF. Later dit jaar zullen een nieuw magazine SURF en een portal gelanceerd worden.
Maar waar staan nu de afzonderlijke namen nu eigenlijk voor?
SURFfoundation initiëert, regisseert en stimuleert ICT vernieuwingen, door kennisdeling en partnerschappen.
SURFnet ontwikkelt en exploiteert het landelijke netwerk SURFnet6 en biedt innovatieve diensten op het gebied van beveiliging, authenticatie en autorisatie, groepscommunicatie en video.
SURFdiensten biedt studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers software en content tegen lage prijzen via internet.

Tender IMPULS Digitaal: 13 geselecteerde projectplannen

SURFfoundation heeft samen met Handicap & Studie, het expertisecentrum op het gebied van studeren met een functiebeperking, de Grassroots tender IMPULS Digitaal georganiseerd. Ten doel staat mensen op de werkvloer bewust te maken van Digitale Toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking en de oplossingen om bestaande belemmeringen te verhelpen. Binnen de tender wordt de Grassroots-aanpak gehanteerd: kleinschalige projecten die worden uitgevoerd door medewerkers van een onderwijsinstelling.

Tot 15 mei konden instellingen een IMPULS Digitaal projectplan indienen. In totaal zijn 13 projectplannen geselecteerd. Alle resultaten komen op de Grassroots-site: www.grassroots.nl onder knop ‘Grassroots Hoger Onderwijs’ en dan IMPULS Digitaal.

Nieuwe onderwijsportal

SURFfoundation lanceert deze zomer de nieuwe Onderwijsportal. Deze portal biedt een geïntegreerd overzicht van diverse thema’s en websites binnen e-Learning, zoals de e-Learning themasite, Good Practices, de websites van de Special Interest Groups en een gedeelte van de nieuwssite EduSite. De themasites die eerst allemaal afzonderlijk te bekijken waren, worden successievelijk in 2007 gemigreerd in de nieuwe portalstructuur.

De gebruiksmogelijkheden van open source elektronische leeromgevingen in het Nederlandse hoger onderwijs

De Open Universiteit Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd onder 33 HO-insctellingen naar de vraag: In welke mate nemen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen open source oplossingen in aanmerking bij het inrichten van hun elektronische leeromgeving en welke argumenten en overwegingen spelen daarbij een rol?

Uit de resultaten blijkt dat in nog nergens een open source ELO instellingsbreed wordt gebruikt. In het buitenland gebeurt dit al wel, maar het zijn dan vooral de instellingen voor afstandsonderwijs die hiervan gebruik maken. Open source opties worden door verschillende HO-instellingen wel in overweging genomen voor de toekomst en hier en daar (waaronder bij de UT) worden al wel pilots uitgevoerd. Opvallend is dat de helft van de HO-instellingen in de afgelopen jaren bezig is geweest met een ELO-vervangingstraject of anders plannen heeft om zich in de komende periode hiermee bezig te gaan houden. Argumenten voor vervanging van de ELO zijn o.a.: integreerbaarheid en interoperabiliteit, aanpasbaarheid/uitbreidbaarheid en ondersteuning van uiteenlopende didactische modellen en doelgroepen. De instellingen willen in de toekomst meer mogelijkheden voor maatwerk en aanpassing aan de eigen behoeften.

Het document is te vinden op: www.surffoundation.nl/publicaties (E-LARNING RESEACRH REEKS: NR 10)

Themadag ‘Gaming and the art of digital learning’, 10 juli 2007 Nijmegen

SURFfoundation organiseert op dinsdag 10 juli een themadag over “GAMING AND THE ART OF DIGITAL LEARNING” (Engelstalig). Deze dag is een onderdeel van de 38e jaarlijkse conferentie van de International Simulation and Gaming Association (ISAGA) die van 9-13 juli 2007 in Nijmegen plaats vindt. Tijdens dit congres kunnen meerdere parallelle themasessies en losse demonstraties en presentaties worden bijgewoond.

De kosten voor deelname aan de themadag bedragen € 150 (excl. BTW). Deelnemers hebben daarmee ook toegang tot andere themasessies en presentaties op die dag. Een passe-partout voor de hele week kost € 595 (excl.BTW), voor SAGANET-leden € 50 korting. Inschrijven via: www.isaga2007.nl.

Tweede fase van het Nationaal Actieplan e-Learning met €12 miljoen gefinancierd

De Nederlandse hogescholen en universiteiten (in samenwerking met OCW, de HBO-Raad en VSNU) investeren gezamenlijk €12 miljoen in de tweede fase van het Nationaal Actieplan e-Learning. Namens het hoger onderwijs tekent SURFfoundation voor de coördinatie van het Nationaal Actieplan. In samenspraak met alle betrokken instellingen wordt gewerkt aan de concrete invulling van het Actieplan

Aansluiting Wiskunde: Probleem Opgelost?

Op 15 februari namen te Enschede ruim 100 betrokkenen deel aan de slotconferentie van het DU-project MathMatch (zie http://www.mathmatch.nl/). MathMatch biedt interactieve toetsen en oefeningen om het wiskundeniveau van  technische studenten te vergroten en daarmee de doorstroming VO-WO te versoepelen.

In parallelsessies kwamen verschillnede initiatieven op het gebied van wiskundeaansluiting aan bod, zoals het grote SURF-project 'Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde', dat in november 2006 in het kader van het Nationaal ActiePlan e-Learning van start is gegaan (zie http://www.surf.nl/nap).

Voor meer informatie en foto's:

http://www.utnws.utwente.nl/new/index.php?artikel_id=69696

https://xs.utwente.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.utnws.utwente.nl/new/index.php?artikel_id=69696  (UT-nieuws)

http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/MathMatch (Wiki over Mathmatch) https://xs.utwente.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/MathMatch  (persoonlijk verslag) http://www.flickr.com/photos/wildetukker/sets/72157594575186398/ (foto's) http://staff.science.uva.nl/~craats/#lezing (lezing Jan van de Craats)

DiRECt -  de SURF Digitale Rechten Expertise Community

DiRECt - een breed samenwerkingsverband van de platforms ICT en Onderzoek, Organisatie en Onderwijs, evenals van SURFdiensten en SURFnet - identificeert de rechtenaspecten die spelen bij diverse thema’s in e-learning en e-science. Thema’s waar DiRECt zich mee bezighoudt, zijn o.a.: onderwijs- en onderzoeksrepositories, beeld en geluid, beeldbanken, open access, licenties en plagiaat. Op deze gebieden informeert, adviseert en ondersteunt DiRECt. Sinds 2004 heeft DiRECt al veel interessante producten ontwikkeld: FAQ’s, voorbeeldlicenties, handreikingen en workshops.

Voor meer informatie: www.surf.nl/smartsite.dws?id=5236.