1. Nieuws SURF

2. SURF good practices

3. Nieuws Digitale Universiteit

Nieuws SURF

Twee onderzoeken naar portfolio en een review

In 2006 zijn er in opdracht van de Special Interest Group NL Portfolio twee onderzoeken gedaan naar portfolio's. 1) Portfolio Onderzoek in het Nederlandse hoger onderwijs (Erik Driessen en Danea Bodewes, Stichting SURF, mei 2006) en 2) Portfoliolandschap Nederlands hoger onderwijs (Wilfred Rubens en Alex Kemps, Stichting SURF, maart 2006).
Op de SURF-edusite is een review te vinden van deze onderzoeken door Wilfried Admiraal, universitair hoofddocent "ICT en het sociale leren" aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam: http://www.edusite.nl/edusite/publicaties

Nederlandse onderzoekers publiceren samen via open acces

Als eerste in de wereld publiceren instellingen voor het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen gezamenlijk hun wetenschappelijke output via open acces. Via DAREnet zijn al 100.000 publicaties rechtstreeks en gratis toegankelijk. In de toekomst komen daar ook de scripties van studenten bij. DAREnet is ontwikkeld door SURF en overgedragen aan de KNAW. Zie: http://www.darenet.nl/

Kennisbank wiskunde

Surf is gestart met de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (www.nkbw.nl).

De kennisbank bevat diverse e-learning-projecten (met toets- en lesmaterialen) op het gebied van wiskunde en beoogt daarmee onder meer een bijdrage te leveren aan de aansluitingsproblematiek op wiskundig terrein. Op wiskundegebied zijn de afgelopen jaren al diverse initiatieven ontplooid. Initiatiefnemers hebben zich verenigd in de Special Interest Group Mathamatics Activities (SIGMA) (http://e-learning.surf.nl/sigma). Stichting SURF werkt met SIGMA samen binnen het kader van het Nationaal Actieplan e-learning (NAP), waar de kennisbank weer onderdeel van uitmaakt.

50 nummers van WebCahier online te bekijken

Via Webcahier informeerde SURF belanghebbenden van participerende instellingen over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van ICT in het hoger onderwijs. In maart 2006 verscheen er een speciale overzichtseditie. Vanaf 2007 komt er een nieuw magazine uit.

Voor alle oude WebCahier nummers, zie: http://cahier.surf.nl/cahier/

 

De Sakai flyer en de Sakai Interest Group

Sakai is een internationale samenwerkingsorganisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een nieuwe generatie Elektronische leeromgevingen. SURF, UvA en UT zijn enkele van de participanten. Binnen SURF is er een Special Interest Group SIG NL opgericht om kennis over Sakai uit te wisselen en te verspreiden. Er is een flyer gemaakt om belangstellenden hierover te informeren, zie: http://www.surf.nl/download/Flyer_SAKAI.pdf