Venster op Professionalisering, aflevering 13 - feb. 2007

De NieuwsSite “Venster op Professionalisering“ (VoP) verschijnt 3-4 keer per studiejaar. Uitgever is: ITBE - Onderwijskundige Dienstverlening van de Universiteit Twente. Met deze nieuwssite willen wij docenten in en belangstellenden voor het hoger onderwijs op een effectieve en aantrekkelijke wijze ondersteuning bieden bij hun onderwijstaken en bij persoonlijke professionalisering op onderwijsgebied.
(Voor overige afleveringen, zie Archief)

Laatste nieuws

pen

Redactioneel

Een nieuwe VoP. Vol met tijdsbesparende tips, ICT mogelijkheden voor het onderwijs en nog veel meer. ... lees verder

geld en gouden ei in mandje

ACTUEEL: Over leerrechten en financieringsperikelen

Hoe staat het nu met de leerrechten? Een extra miljard voor het onderwijs, maar eerst moeten er nog lijken weggeruimd worden. Nieuwe regelingen voor studiefinanciering. ... lees verder

Certificate

Het Skills Certificate van de Student Union

De eerste pilots zijn achter de rug. Wat zijn de ervaringen. Een gesprek met vertegenwoordigers van de Student Union. ... lees verder

logo DOP

Onderwijs kiezen en plannen met de Digitale Onderwijs Planner

Om studenten zicht te geven op het onderwijsaanbod en een instrument te bieden om de studie te plannen, heeft de Hanzehogeschool Groningen de Digitale Onderwijs Planner (DOP) laten ontwikkelen. Met de DOP behouden studenten zelf de regie over hun individuele leerroute. Het instrument biedt ook voor studentbegeleiders en het opleidings-management diverse handige functies. ... lees verder