Venster op Professionalisering, aflevering 12 - okt. 2006

De NieuwsSite “Venster op Professionalisering“ (VoP) verschijnt 3-4 keer per studiejaar. Uitgever is: ITBE - Onderwijskundige Dienstverlening van de Universiteit Twente. Met deze nieuwssite willen wij docenten in en belangstellenden voor het hoger onderwijs op een effectieve en aantrekkelijke wijze ondersteuning bieden bij hun onderwijstaken en bij persoonlijke professionalisering op onderwijsgebied.
(Voor overige afleveringen, zie Archief)

Laatste nieuws

redactioneel

Redactioneel

Een nummer vol ICT en Onderwijs, maar ook; leerrechten, vergaderen, en nieuws over (WO) Sprint. ... lees verder

leerrechten

Leerrechten

Donderdag 21 september was dhr. van Capelleveen (projectleider leerrechten ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap) te gast op de UT om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over leerrechten. In vraag en antwoordvorm een beknopt verslag van deze bijeenkomst. ... lees verder

studielandschap

Het flexibele studielandschap in de Oosthorst

Sinds de start van de opleiding Industrieel Ontwerpen wordt er gewerkt met een flexibel studielandschap. Mieke Brouwer (docent IO) schrijft over de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van deze ruimtes, en geeft mogelijkheden en beperkingen. ... lees verder

onderwijshuisvesting

(ICT-)voorzieningen in onderwijsruimten. Ervaringen en wensen op de UT

Krijtborden of virtual reality? Op welke voorzieningen zitten studenten en docenten eigenlijk te wachten? De ervaringen en wensen van UT-gebruikers zijn weergegeven in een onlangs uitgekomen rapport. ... lees verder