Archief VoP

De eerste aflevering van VoP verscheen in april 2003. In de zomer van 2005 heeft VoP een metamorfose ondergaan om beter aan te sluiten bij de andere UT-websites en is overgestapt op een ander cms-systeem. Per aug. 2010 is de oude website geheel opgeheven. De artikelen uit de VoP-afleveringen van voor de zomer 2005, waarvan een aantal zeker ook in de huidige tijd van toepassing zijn, zijn nog wel te raadplegen via het archief. De artikelen zijn integraal overgenomen en worden niet meer bijgehouden, waardoor de layout wat kan afwijken en informatie en links niet altijd up-to-date zijn.