Theorieën over leren en onderwijzen

Grafisch plaatje - trechter met onderaan hersens en bovenaan worden er cijfers en letters ingegooid

http://www.pgcps.org/~elc/theory.html 
Leer theorieën: What Do We Know About Learning? en Brain-Based Dimensions of Learning.
Lees meer over recente opvattingen over leren en de invloed op instructie en beoordeling.  

http://tip.psychology.org/theories.html
Wat kun je met onderwijskundige theorie in de praktijk? Wilt u iets weten van Situated Learning, Script Theory, Lateral Thinking, Minimalism, Mathematical Problem Solving? Een website met ruim vijftig korte beschrijvingen van elk nog geen bladzijde en daarbij links naar achtergrondmateriaal. 


http://www.funderstanding.com/about_learning.cfm
Leertheorieën, je zou er toch iets vanaf moeten weten als je in het onderwijs actief bent. Maar om nu zo voor de vuist weg even te zeggen wat nu het verschil is tussen constructivisme en behaviorisme en of je nu meer aanhanger bent van Piaget of van Vygotsky valt nog niet mee. Op deze site worden enkele belangrijke leertheorieën (in het Engels) kort beschreven – onderwijskundige kennis in een notendop.

http://www.funderstanding.com/instruction.cfm
Enkele instructietheorieën kort beschreven – basiskennis voor een onderwijskundigen en onderwijsgevenden.

http://www.nwlink.com/%7Edonclark/hrd/history/history.html 
A Time Capsule of Training and Learning.
Een historisch overzicht over hoe ons denken over onderwijs en leren zich ontwikkeld heeft in de loop der tijd. Vanuit een menu wordt per item een korte inleiding gegeven, waarna doorverwezen wordt naar sites, boeken of andere informatiebronnen.

http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/mergel/brenda.htm#The%20Basics%20of%20Behaviorism
De auteur omschrijft haar motivatie voor dit uitgebreide artikel als volgt: “Why does it seem so difficult to differentiate between three basic theories of learning? Why do the names of theorists appear connected to more than one theory? Why do the terms and strategies of each theory overlap? The need for answers to these questions sparked my investigation into the available literature on learning theories and their implications for instructional design.”
Een uitvoerige verzameling van leertheorieen en aan het eind diverse verwijzingen.

http://www.byu.edu/ipt/vlibrary/learning/learning_theory.html
Diverse verwijzingen naar online artikelen en webpagina's over onderwijs- en leertheorieen. Sommige verwijzingen werken niet meer goed, maar een groot deel biedt toch nog voldoende informatie voor geinteresseerden.

http://www.byu.edu/ipt/vlibrary/learning/teaching.html 
Teaching Theories/Methodologies. Met verwijzingen naar sites en artikelen over “Collaborative and Cooperative Learning” en “Experiential Education”.