(Preventie van) fraude en plagiaat

http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm

Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers

Op deze site geeft Robert Harris (2004) tips om plagiaat door studenten te herkennen en te voorkomen. Een belangrijk aandachtspunt bij het voorkomen, is de studenten inzicht geven in wanneer iets wel of niet plagiaat is en waarom en voor wie (met name de student zelf omdat er minder geleerd wordt) plagiaat nu eigenlijk schadelijk is.

http://www.adelaide.edu.au/clpd/plagiarism/staff/

Plagiarism: avoiding it, preventing it. Plagiarism Information for Staff. Een website met informatie over het omgaan met plagiaat in het hoger onderwijs van de University of Adelaide. Hierop is ook een Engelstalige handout voor studenten te vinden. Ook een link naar een handboek Plagiarism -A good practice guide van Jude Carroll and John Appleton. Interessant hierin zijn de suggesties hoe je door je onderwijs(opdrachten) plagiaat kunt voorkomen.

http://www.utoronto.ca/writing/plagsep.html 
Deze site (Engelstalig) vertelt studenten op een vrij vriendelijke manier hoe om te gaan met het weergeven van teksten van anderen en wanneer iets nu wel en wanneer het geen plagiaat is. Handig om uit te delen of naar te verwijzen.

http://www.elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/2435 
Plagiaat en antiplagiaat in het Nederlands Hoger Onderwijs. In opdracht van SURF werd in 2004 een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken rondom plagiaat en antiplagiaat in het Nederlands Hoger Onderwijs. Op deze site een artikel  hierover en verwijzingen naar het rapport.

http://www.adelaide.edu.au/clpd/plagiarism/staff/
De University of Adelaide heeft een site voor docenten over plagiaat. Op de site is ook een handout te vinden voor studenten.  Zij werken (ook wel) met  een Assessment cover sheets. “Schools/Departments should provide an 'Assessment Cover Sheet' that requires the signature of the student declaring that all cited works have been clearly identified and acknowledged. For students submitting work electronically, a suitable digital version of an "Assessment Cover Sheet" should be used. Example1 ( 46Kb)  Example 2, including assessment criteria ( 52Kb) . Gaat wat ver, maar kan te overwegen zijn. 

http://plagiaat.rechten.uvt.nl/
De Universiteit van Tilburg gebruikt het programma Urkund voor plagiaatdetectie en heeft een speciale site voor docenten gemaakt om meer informatie te geven over zowel het programma als meer algemene informatie over plagiaat (deels afgeschermd).