Omgaan met handicaps in het onderwijs

http://www.techdis.ac.uk/resources/files/curricula.pdf

Good practice for all. “This Book is intended offers a series of practical suggestions for modifying the learning and teaching environment to provide effective and efficient support for all students. Perhaps it is becoming a truism but it is worth reiterating the point that what constitutes good classroom practice for students with disabilities and/or learning difficulties is also good pedagogic practice for all students.We are moving slowly but steadily to the position where it will be fair to claim that we have fully inclusive high quality policy and provision for students with disabilities and/or learning difficulties in higher education. Access for all has become access to excellence for all.”

http://www.tijdgebrek.nl/

Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs is niet altijd eenvoudig. Effectief studeren vraagt vaak om een aangepaste omgeving; daarbij gaat niet alleen om aangepaste gebouwen, maar ook om aanpassingen in het onderwijs en in relatie tot regelingen en financiering. Naar aanleiding van een campagne over dit thema, is deze informatieve website opgezet voor zowel studentdecanen en studieadviseurs, docenten en de studenten zelf.

http://www.onderwijsenhandicap.nl/index.cfm?sid=185

Expertisecentrum Handicap + studie. Welke structurele maatregelen kan een hogeschool of universiteit nemen ten bate van gehandicapte studenten? Als je gaat studeren en je hebt een handicap of chronische ziekte, wat kan er dan geregeld worden? Het Expertisecentrum biedt informatie voor zowel jongeren met een functiebeperking als beleidsmakers, bestuurders en andere betrokkenen bij het hoger onderwijs. Op de site zijn tevens beschrijvingen te vinden van diverse projecten die worden uitgevoerd om studenten met een functiebeperkingen een betere studieomgeving en betere studiekansen te bieden.