Leren en onderwijzen van academische vaardigheden

Grafisch plaatje van griekse zuil, boek, veer en inktpot

http://labwrite.ncsu.edu/index_forprof.html

Een belangrijke academische vaardigheid bij veel (technische of natuurwetenschappelijke) studies is het vormgeven van experimenteel onderzoek en het schrijven van een lab- of practicum-rapport. LabWrite is een online instrument om studenten just-in-time ondersteuning te bieden bij zowel het vormgeven van het onderzoek als het weergeven van de resultaten. Het structureert het experiment in 4 fasen: PreLab, InLab, PostLab, and LabCheck.

Op de site is een handleiding voor tutoren en docenten te vinden.


http://www.leren.nl/slimmer/actief_leren/soorten_vragen.html
Het type vraag dat je aan de studenten stelt, bepaalt op welke wijze de student de leerstof leert en kan weergeven of toepassen. De moeilijkere soorten vragen prikkelen tot nadenken en bevorderen daarmee het leerproces. Vaak roept een vraag op een hoger niveau vanzelf vragen op op een lager niveau. Hoe je de vraag stelt, is afhankelijk van de woorden die je gebruikt. In dit overzicht worden 6 type vragen beschreven. De vragen zijn gebaseerd op de Taxonomy van Bloom. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden via: http://www.utexas.edu/student/utlc/handouts/1414.html

http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorDocenten/index

Citaat op de site: “Iedere docent die wel eens een (grote of kleine) schrijfopdracht verstrekt, kan hier putten uit een scala aan instrumenten, adviezen, opdrachten en lesideeën. Er zijn tips en checklists over opdrachtontwerp, het geven van feedback en het beoordelen van schriftelijk werk. Verder vind je instrumenten voor ontwerp, herprogrammering en evaluatie van schrijfcomponenten in de opleidingen, in het deel voor docenten.” Nieuw op de site: informatie over feedback geven, werken met groepsopdrachten, tips voor opdrachtontwerp en transparante instructie en een beschrijving van het schrijfproces.

http://www.rug.nl/noordster/mondelingevaardigheden/voorDocenten/index

Als docent wil u de mondelinge vaardigheden van studenten helpen verbeteren. Maar hoe pakt u dat aan? Deze site biedt een scala aan adviezen, opdrachten en ideeën voor werkvormen. Daarnaast veel tips over en checklisten voor opdrachtontwerp, het geven van feedback en het beoordelen van mondelinge vaardigheden. Vanuit deze site kunt u ook een kijkje nemen bij de pagina's voor studenten, met veel hand-outs met tips over het voorbereiden en uitvoeren van presentaties, vergaderen, debatteren etc. te vinden zijn. Hier kunt u de studenten naar verwijzen.

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm
Information Literacy Competency Standards for Higher Education.
Hoe kun je het beste de informatiecompetenties of informatievaardigheden, die studenten ten bate van levenslang leren dienen te beheersen, beschrijven en standaardiseren? De ALA -  American Library Association – biedt voorbeelden hiervoor. Tevens bieden zij een "Standard Toolkit"; “a set of tools, web pages and other resources that will help you to use the Information Literacy Competency Standards for Higher Education”.

http://odur.let.rug.nl/projects/asv/schriftelijk.htm
Deze site biedt ondersteuning voor docenten en schrijfhulp voor studenten in het hoger onderwijs. Voor docenten zijn er hulpmiddelen om studenten training te geven in schrijfvaardigheid en ideeën en suggesties om schrijfopdrachten te integreren in het vakonderwijs. Voor studenten (en docenten) bevat deze site een groot aantal hand-outs met aanbevelingen en richtlijnen voor de aanpak van schrijftaken.
Via http://odur.let.rug.nl/projects/asv/mondeling.htm wordt op gelijke wijze (voor docenten en studenten) een groot aantal hand-outs met aanbevelingen en richtlijnen voor (onderwijs in) een groot aantal mondelinge vaardigheden aangereikt, zoals over gesprekstechnieken, het houden van een presentatie, het voeren van een discussie of het leiden van een vergadering.

http://iwp.cs.utwente.nl/
Een Interactieve Website Projectvaardigheden.  Bij het werken aan projecten in teamverband komen diverse vaardigheden aan bod, zowel inhoudsspecifieke als sociale en professionele vaardigheden. Deze website bevat een online cursus voor studenten waarin 15 vaardigheden aan de orde komen. Onderwerpen zijn o.a.: kwaliteit bewaken, teambuilding, stressmanagement, prpoject managen, relatie opdrachtgever en adviseren. Voor het aanleren van vaardigheden worden steeds 6 stappen gehanteerd: voormeting + advies, uitleg en tips, case (soms met videobeelden), eenvoudige oefening, complexe oefening, nameting.  

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/6/cu11.html
“Many educators believe that specific knowledge will not be as important to tomorrow's workers and citizens as the ability to learn and make sense of new information.”
(D. Gough, 1991)
Een theoretisch artikel over “Teaching Thinking Skills” van Kathleen Cotton, met veel citaten, definities en literatuurverwijzingen.  

http://www.nutscape.com/creativity/html/indexx.htm
Creative Aerobics.
De site geeft enkele voorbeelden van deze techniek en instructies voor toepassing ervan, die direct toepasbaar zijn bij bijvoorbeeld projectonderwijs of aan het begin van omvangrijke opdrachten.  

http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/vragenlijsten/index-vragenlijsten.htm
Een aantal vragenlijsten over o.a. mensbeeld (x/y-theorie van McGregor), leerstijlen (model van Kolb/Juch), teamrollen, leiderschapsstijlen (model Hersey & Blanchard), lerende organisatie (volgens Nelson & Burns), conflicthantering (model van Thomas Kilmann) en  'Strategisch gedrag', die kunnen worden gebruikt bijvoorbeeld in het projectopnderwijs of bij groepswerk.
De vragenlijsten zijn goed bruikbaar, maar de interpretatie van de scores en een verdere toelichting over het gebruik zijn wel erg summier. Voor meer achtergrondinformatie zal men elders op zoek moeten gaan.