Internationalisering

Grafisch plaatje van mensen rennend over getekende wereldbol

http://www.edchange.org/multicultural/activityarch.html
Awareness Activities: Strategies and Preparation | Icebreakers | Introspectives om te gebruiken in multiculturele onderwijssettings, maar ook algemeen in de onderwijssituatie.

http://www.edchange.org/multicultural/tools.html
Een hele lijst met leuke en nuttige artikelen over inter- of multicultureel onderwijs.


http://www.iaie.org/website/1_about.htm
The International Association for Intercultural Education voor onderwijsgevenden met interesse voor diversiteitsthema’s en interculturele thema’s in het onderwijs.  De IAIE organiseert workshops, seminars, conferenties en publiceert  the Academic Journal Intercultural Education. 

http://www.nuffic.nl/
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Het Nuffic thema Internationalisering heeft de volgende twee doelen: “enerzijds bevorderen van de internationalisering van het Nederlands hoger onderwijs en anderzijds zorgen dat studenten en stafleden internationale ervaring in het hoger onderwijs kunnen opdoen. Dit dient de kwaliteit van het hoger onderwijs terwijl de betrokkenen interculturele vaardigheden ontwikkelen.” 
DE webiste bevat informatie over beurzen, immigratieprocedures, een studenten helpdesk, het netwerk van internationaliseringsmedewerkers van HBO-instellingen, de BISON Monitor van internationale mobiliteit in het onderwijs en meer.
 
http://www.daad.de
De Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) of The German Academic Exchange Service, een verband van Duitse hoger onderwijsinstellingen, is een bemiddelende organisatie voor studenten, docenten en wetenschappers die vanuit Duitsland willen studeren of werken in het buitenland of, andersom, vanuit een ander land een tijd willen studeren of  werken in Duitsland.  De concentratie ligt bij de gebieden: wetenschap, onderzoek, taal en onderwijs.   
Informatie over studeren in Duitsland is ook te vinden op de Duitslandweb: http://www.duitslandweb.nl/wetenschap/studenten/index.html 


http://www.sietar-europa.org/ 
SIETAR stands for the Society for Intercultural Education, Training and Research. It is the world's largest interdisciplinary network for professionals working in the intercultural field.  

http://www.mhhe.com/socscience/education/multi/index.mhtml
The muliticultural Supersite by Paul Gorski.
Een van de weinige sites met gerichte tips voor multicultureel onderwijs. Wel meer op basis- en voortgezet onderwijs gericht dan op het hoger onderwijs.