Ethiek onderwijs

Grafisch plaatje van grafiek en een boom

http://poynter.indiana.edu/tre/shortlist.pdf 
A Short List of Useful Resources for Teaching Research Ethics by
Kenneth D. Pimple, Ph.D., April 2005.
Een korte lijst met enkele websites, twee verwijzingen naar boeken over "ethical theory" en een lijst boeken speciaal bedoeld om te gebruiken in het onderwijs over "research ethics or the responsible conduct of research (RCR)". 

http://poynter.indiana.edu/mr-main.shtml 
Moral Reasoning in Scientific Research: Cases for Teaching and Assessment.
Een 80-pagina groot boekje met 6 cases specifiek ontwikkeld om moreel redeneren te stimuleren. Gratis te downloaden of voor $7 (US) te bestellen. 

http://www.niee.org/case-of-the-month/index.htm
Een site met ethiek casu voor ingenieurs. Bij iedere case kun je stemmen over welke vervolgstap genomen dient te worden. Tevens wordt achtergrond informatie gegeven en richtlijnen voor ethiek. De Casu zijn gebaseerd op actuele, professionele ervaringen van ingenieurs. (College of Engineering at University of Washington)

http://www.matscieng.sunysb.edu/ethics/
Ethics in engineering.
Met ethiek richtlijnen en diverse verwijzingen naar sites over ethiek.  

http://ethics.tamu.edu/Nsfcases/
Ethiek casu, te gebruiken in technisch onderwijs voor: Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering. Van de National Science Foundation/Bovay Fund Sponsored Workshop at Texas A&M University.  

http://www.nspe.org/ethics/eh1-test.asp
De National Society of Professional Engineers heeft een “Code of Ethics Examination” opgesteld.
Via een online test kunnen ingenieurs (in spe) hun kennis van de ethiek voor ingenieurs toetsen. Op de site wordt aangegeven dat het hierbij specifiek om de ethische code uit de “NSPE Code of Ethics” gaat, die niet in het algemeen hoeft te gelden. De test biedt vooral leuke aanknopingspunten voor een discussie over ethische normen en waarden die kunnen gelden voor de ingenieur.
Via http://www.nspe.org/ethics/eh1-guide.asp is de Ethics Resource Collection te downloaden. 

http://onlineethics.org/
Online Ethics Center for Engineering and Science.
De missie van dit centrum is ingenieurs, wetenschappers en studenten van technsiche opleidingen bronnen aan te reiken die helpen om ethische problemen die voorkomen in het werk te herkennen en hier mee om te gaan.   

http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/resources/professionalism/education/
Artikelen, boeken, verwijzingen over ethiek met betrekking tot toepassingen en gebruik van ICT.
 
http://www.iit.edu/departments/csep/eac/Reflections.pdf
Een recente aflevering (maart 2003) van een tijdschrift gewijd aan ethiekonderwijs in het hoger onderwijs.  
 
http://www.rit.edu/%7E692awww/resources/manuals/dgaeindex.html
Doing Good and Avoiding Evil.
Dr. Lisa Newton heeft een handboek geschreven voor een cursus in “professional and practical ethics”. Het handboek bevat een uitgebreide collectie van casu en biedt een methode om inzicht te krijgen in het type problemen waar professionals in de praktijk mee te maken krijgen.
 
http://ethics.tamu.edu/pritchar/an-intro.htm
Meer dan 30 (Engelstalige) casu die diverse ethische aspecten behandelen die in de dagelijkse praktijk van een ingenieur nara voren kunnen komen. Enkele thema’s zijn: Acknowledging Mistakes, Conflicts of Interest, Dissent and/or Whistleblowing, Environmental & Safety Concerns, Honesty and Truthfulness, Organizational Communication, Ownership, Women in Engineering.

http://cee.carleton.ca/ECL/
Een verzameling casu voor ingenieurs. De informatie is, doordat het niet te veel in technsiche details treedt, geschikt voor een bredere groep studenten.  
 
http://ubmail.ubalt.edu/%7Erbento/hoffberger/hc18webethics.htm
Web Resources for Teaching Ethics.
 
http://www4.ncsu.edu/%7Ejherkert/ethicind.html
Web Clearinghouse for Engineering and Computing Ethics.
Een verzameling van boeken, overzichten van conferenties, organisaties, syllabie (!) en artikelen (!).
 
http://www.iit.edu/departments/csep/eac/other_resources.html
De website van de Center for Study of Ethics in the Professions van de Illinois Institute of Technology. Hierin wordt verwezen naar diverse andere instellingen en organisaties die zich met dit thema bezighouden en worden onderwijsbronnen en essays aangereikt die voor een groot deel direct 'downloadbaar' zijn. Zoals bijvoorbeeld de essay: Teaching Ethics Across the Engineering Curriculum van Michael Davis ( http://onlineethics.org/essays/education/davis.html ).