Digitale Didactiek - ICT in het onderwijs

foto man voor schoolbord met computer op voorgrond

http://www.know-2.org/index.cfm
K2 – e-learning.
De website en de inhoud is ontwikkeld om de resultaten van onderzoeksprojcten (2001-2004) op het gebied van “technology enhanced learning”  te presenteren en wordt nu aangeboden door: CIBIT Consultants|Educators (NL), Aspen Enterprises (UK) and Learning Futures Consulting (UK). Meer dan 900 geregistreerde deelnemers delen via deze site hun kennis over e-learning.  

http://www.edusite.nl/edusite
Op deze site wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT in het hoger onderwijs. EduSite brengt u nieuws en achtergronden, geeft een overzicht van evenementen en congressen en brengt publicaties van mensen uit het veld. Ook kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief.

foto van studente aan het werk met drie computers

http://www.digitaledidactiek.nl/ 
Digitale Didactiek- Vraagbaak voor digitaal onderwijs! Een samenwerkingsverband van het OECR, EduTec en de RUG heeft het project Digit@le Did@ctiek opgeleverd. Vergelijkbaar met Venster op Professionalsiering, alleen dan specifiek gericht op de professionalisering van docenten op het gebied van ICT en Onderwijs. Op deze site is informatie te vinden over het didactisch gebruik van ICT middelen in het onderwijs. Ook kan de bezoeker zelf vragen stellen en ideeën toevoegen.
In het kennismanagementsysteem zijn kenniselementen (stukjes kennis) te vinden die de docent kan gebruiken om het onderwijs met ICT middelen vorm te geven. Deze instrumenten zijn geordend rond de volgende begrippen: Algemene didactiek: algemene didactische principes over het gebruik ICT in het onderwijs / Presenteren: het didactisch gebruik van ICT middelen bij het overdragen van informatie / Communiceren: het didactisch gebruik van ICT middelen ter ondersteuning van discussievormen en andere interactieve onderwijsvormen / Individuele werken: het didactisch gebruik van ICT middelen om studenten individueel te laten werken / Samenwerken: het didactisch gebruik van ICT middelen om studenten te laten samenwerken in groepen / Begeleiden: het didactisch gebruik van ICT middelen om studenten op afstand te begeleiden / Toetsen: het didactisch gebruik van ICT middelen om studenten te toetsen. 

http://www.educause.edu/
EDUCAUSE is een soort van Amerikaanse tegenhanger van de Digitale Universiteit, alleen - zoals alles in de US – nog net iets groter. De missie van deze nonprofit organisatie is het hoger onderwijs te vernieuwen door het stimuleren van it gebruik. Instellingen voor HO, dienstverlendende instanties voor het HO en andere aan het onderwijs of IT gerelateerde organisaties kunnen hieraan deelnemen. Op dit moment zijn meer dan 1800 instellingen voor HO en onderwijskundige organisaties lid. De programma’s omvatten o.a. activiteiten gericht op professionalisering, papieren en elektronische publicaties, beleidsinitiatieven, onderzoek, best pratices en diverse online informatiediensten. Een snelle weg om wat programma’s gewaar te worden (want de site is nogal veelomvattend) is via de link:
http://www.educause.edu/ep/ep_term_detail.asp?TERM_ID=1&Breadcrumbs=1&mode=EXPAND 

http://depts.washington.edu/pettt/
Het Program for Educational Transformation Through Technology (PETTT) beoogt de effectiviteit van de University of Washington te verbeteren door een campus brede structuur te ontwikkelen voor het onderzoeken, ontwikkelen, beoordelen en verspreiden van innovatieve technologieen en strategieen voor onderwijs- en leerdoeleinden. De wisselwerking tussen technologie en onderwijs(didactiek) wordt onderzocht in realistische praktijksituaties. 

http://www.e-learningcentre.co.uk/index.htm
The e-Learning Centre – een bronnenoverzicht voor onderwijsgevenden, trainers en  onderwijskundigen.  De site is met name gericht op e-learning in werksituaties, in hoger onderwijs en e-learning ten bate van continue professionele ontwikkeling. De site omvat: artikelen rapporten, voorbeelden van ‘good practices’, uitgevers, overzichten van conferenties enz.  Interessant is bijvoorbeeld:
http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/showcase/academic.htm Deze subpagina toont diverse voorbeelden van online cursussen en andere online leermogelijkheden ontwikkeld voor het hoger onderwijs.  

http://www.byu.edu/ipt/vlibrary/developer/bibliography.html
Een veelheid aan online artikelen en webpagina's over diverse aspecten van "online leren". Nadeel alleen: niet alle links zijn nog beschikbaar.

http://degraaff.org/hci/ 
Informatie over Human Computer Interaction, met beschrijvingen van of verwijzingen naar  conferenties, boeken, organisties, publicaties en tools. ook interessant in dit verband: The Human Interface Technology Laboratory  - een onderzoeks- en ontwikkelings lab voor virtuele interface technologie: http://www.hitl.washington.edu/about.html 

http://www.learning-channel.co.uk/elearn/
Een leuke, inzichtelijke, site over eLearning - wat is het, hoe kan het gebruikt worden, hoe kun je erbij betrokken raken? Ontwikkeld n.a.v. een aantal pilot projecten van Scottish Enterprise. In de site verwijzingen naar andere websites en verdere informatie. Leuk ook de diverse voorbeelden van online cursussen, o.a. over "The age-old tradition of Haggis Hurling".

http://www.elearnaccredit.org/
eLearn ACCREDIT is een internationaal project waarin de toekomstige stappen in de ontwikkeling van internationaal overeengekomen kwaliteitsstandaards voor online leren worden onderzocht. Het project is geinitieerd op 13 June 2002 te London, op de AGM van de Open and Distance Learning Quality Council (UK based), met ondersteuning van Distance Education and Training Council(US based) en de European Association for Distance Learning (European based) e.a.  Op dit moment omvatten de activiteiten een discussie forum, een online conferentie in het najaar van 2002 en een 'fysieke' conferentie in mei 2003. Of dit medium en deze werkwijze een succes zal worden is nog even afwachten, maar wel iets om in de gaten te blijven houden.

http://www.learningcircuits.org/ 
Learning Circuits – een ‘online magazine’ over e-learning.
Met nieuws, trends en business deals op het gebied van e-learning, diverse artikelen, handleidingen, lijsten met tips en een discussieplatform. Sommige bronnen zijn alleen toegankelijk indien je ASTD-lid bent, maar er blijft nog genoeg over.