Didactiek - Activerende werkvormen - Werken in groepen

schaduwbeeld van mensen in onderwijs- of werksituatie

http://teaching.polyu.edu.hk/datafiles/R15.pdf 
Ten Top Tips for helping Students Learn Better in Tutorials.
Handige tips voor het geven van werkcolleges. 

http://www.provost.wisc.edu/archives/ccae/MOO/listgw.html
Wat komt er kijken bij de organisatie van groepswerk voor je studenten? Een korte checklist.

http://www.pgcps.org/~elc/learning1.html 
A Guide to Cooperative Learning.
Uitleg, tips en leuke voorbeelden voor samenwerkend leren tijdens (werk)colleges.

http://www.rdc.ab.ca/rdc/directions/activelearning.html
Enkele voorbeelden van werkvormen om actief leren in de les te stimuleren.

http://www.nwlink.com/%7Edonclark/hrd/sat.html#templates
Een inzichtelijk voorbeeld over het indelen en inrichten van een (hoor)college. Bijzonder en nuttig is vooral het tijdsoverzicht. Daarnaast wat aandachtspunten bij het opzetten van je college, zoals het rekening houden met verschillende leerstijlen.

http://www.active-learning-site.com/
Deze website biedt op onderzoek gebaseerde inzichten over het bevorderen van actief leren in het hoger onderwijs. Onder andere worden samenvattingen gegeven van onderzoeksartikelen over de volgende onderwerpen: Talk six minutes less and students learn more! How dense should information in a lecture be? How to make lectures more clear. Daarnaast worden diverse literatuurbronnen en links aangereikt betreffende activerende werkvormen en actief leren.  

http://www.vark-learn.com/english/index.asp
VARK is een (elektronische) vragenlijst. Door het beantwoorden van de vragen krijgt de invuller inzicht in de voorkeur die hij/zij heeft voor het opnemen en verschaffen van informatie. Na het elektronisch invullen van de vragenlijst krijgt de invuller leerstrategieën aangereikt, passend bij zijn of haar voorkeur. Hierbij gaat het om de volgende strategieën: Visual Study Strategies,  Aural Study Strategies, Read/write Study Strategies, Kinesthetic Study Strategies en Multimodal Study Strategies. Als docent kun je de vragenlijst (ook uit te printen) gebruiken om met studenten leerstijlen en studievaardigheden te bespreken. De site doet hiervoor een aantal suggesties aan de hand en verwijst naar verdere informatiebronnen over het gebruik van VARK.  

http://bokcenter.harvard.edu/docs/wigintro.html
Working in groups – A note to faculty and a quick guide for students.
De gids voor studenten (6 handouts, ook afzonderlijk te gebruiken) is kort en in bevat eenvoudige uitleg over het werken in groepen. Onderwerpen zijn: Getting started (organizing the work, uderstanding and managing group processes)  / Include everyone and their ideas (encouraging Ideas) / Group leadership (concerns of individuals that may affect their participation) / Focusing on a direction / How people function in groups (roles that contribute to the work) (roles that contribute to the atmosphere of the group) / Some common problems (and some solutions). 

http://www.cidd.gwu.edu/excellence/tips.html
Wat op ervaring gebaseerde tips van docenten (van een Amerikaanse universiteit) voor het lesgeven aan studenten.