De onderwijspraktijk

Lachende man met rozette met Great Job

http://www.studygs.net/tutoring.htm
Tips en strategieën voor tutors. Tevens interessant: Hoe om te gaan met conflicten: http://www.studygs.net/conflres.htmhttp://www.fastrak-consulting.co.uk/tactix/Features/tutoring/tutor02.htm
De drie rollen van een tutor beschreven: de tutor als inhoudsdeskundige, coach en beoordelaar. Daarnaast tips om een goede relatie met je studenten op te bouwen en voor het werken met ‘online tools’ en het werken als een ‘online tutor’.

http://tep.uoregon.edu/resources/faqs/index.html
Een site met veel adviezen over de onderwijspraktijk, gebaseerd op vragen van docenten. Enkele onderwerpen zijn: motiveren van de studenten,  het vaststellen van de cijfers, de sfeer in de klas, respect-kwesties en via From the Veterans: Advice and Issues to Consider: http://tep.uoregon.edu/resources/faqs/veteranadvice/advice.html nog veel meer onderwerpen.

http://www.mdk12.org/practices/good_instruction/projectbetter/thinkingskills/general.html 
De missie van het Project B.E.T.T.E.R (Building Effective Teaching Through Educational Research) werd gevormd door drie doelstellingen: 1) huidig onderzoek op het gebied van effectieve instructie inventariseren; 2) het synthetiseren van het onderzoek in de vorm van niet-theoretische samenvattingen en 3) deze informatie rechtstreeks onder onderwijsgevenden verspreiden. De site omvat een groot scala aan onderwijs(kundige) onderwerpen, veel ook over het aanleren van communicatieve en academische vaardigheden in het onderwijs, die allen luchtig en kort beschreven worden. Een leuke wijze om onderzoek over het onderwijs praktisch bekend, inzichtelijk en toepasbaar  te maken.

http://www.bized.ac.uk/
BIZ/ed voorziet in dienstverlening t.b.v. onderwijs in "Business studies" en "Economics". Op de site is o.a. een complete simulatie te vinden van een balonfabriek, lesmateriaal over diverse economische onderwerpen en diverse cases inclusief vragen. Het niveau waar de site zich op richt is in ieder geval 16+ en MBA, maar is niet precies in te schatten. Graag horen we van een TBK-docent hoe nuttig deze site kan zijn.