Competentiegericht onderwijs

werkers in de bouw - grafisch

http://www.fontys.nl/facilitairbedrijf/onderwijs/competentiegericht.leren.39323.htm
“Een competentie is een interne bekwaamheid om extern gedrag te vertonen dat voldoet aan externe normen.”, aldus valt te lezen op de website van Fontys Hogescholen. Daar aan toegevoegd gelukkig nog heel wat meer uitleg over het competentiegericht onderwijs. Lees meer over de visie van Fontys Hs op: Competentiegericht leren, Competentiegericht opleiden, Competentiegericht begeleiden, Competentiegericht beoordelen en Onderwijsontwikkeling

http://www.ou.nl/info-alg-innovatienieuws/achtergronden/praktischmrt01.htm
Een artikel op de site van de Open universiteit over beroepsprofielen. In het artikel wordt aangegeven: hoe het beroepsprofiel, naast andere instrumenten, kan worden ingezet om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, het belang hiervan, de inpassing in het traject van curriculumherziening en de constructie van beroepsprofielen. Een methode voor constructie van beroepsprofielen wordt nader toegelicht. 

http://www.minocw.nl/download/pdf/accreditatieHO.pdf
Accreditatierapport: Prikkelen, presteren, profileren. Eindrapport. Commissie Accreditatie Hoger Onderwijs. Gaat niet direct over competenties, maart geeft het beleidkader voor de toekomst aan.

http://www.staffs.ac.uk/schools/business/bsadmin/staff/s3/paper1.htm
Artikel: The Hybrid Course: Competences and Behaviorism in Higher Education, van John Ramsay.
Een kritische reflectie op de “competentie benadering” voor het onderwijs. Hij geeft activiteiten aan die vergelijkbaar zijn met het competentiegericht leren en pleit voor een hybride structuur voor het onderwijs waarin zowel het competentiegericht onderwijs als het traditionele onderwijs een plek hebben.