(Inter)nationaal onderwijsnieuws

Regelmatig komen wij interessante boeken en artikelen over onderwijsthema’s tegen die wij via deze weg onder uw aandacht willen brengen

Wat speelt er zich allemaal (inter)nationaal af op het gebied van hoger onderwijs? In dit menuonderdeel vindt u korte berichten over: actueel onderzoek op het gebied van hoger onderwijs, nieuwe onderwijsmaatregelen die het Ministerie OCW gaat nemen, bijzondere ontwikkelingen bij andere universiteiten, de stand van zaken rond kennisontwikkeling in Nederland en meer. Geen uitputtende lijst, maar wel veel wetenswaardigheden voor een ieder die geinteresseerd is in (achtergrondinformatie over) het hoger onderwijs.