Voorbeelden van beoordelingsformulieren voor bachelor en master afstudeeropdrachten


Via deze pagina kunt u voorbeelden vinden van beoordelingsformulieren die gebruikt worden bij het beoordelen van afstudeeropdrachten voor de bachelor of de master. Graag plaatsen wij ook de binnen uw opleiding gebruikte formulieren ter voorbeeld. Stuur daarvoor uw formulieren naar: w.d.j.vlas@utwente.nl.

1.

Scheikundige Technologie (ST): beoordelingsformulier bachelor afstudeeropdracht
Word-file <klik hier>

2.

Chemical Engineering (CE): assessment form master assignment
Word-file <
klik hier>