Voorbeelden en instrumentarium (UT-opleidingen)

De UT heeft sinds 2011 een formeel UT kader voor toetsbeleid. Dit beleid is in 2013 herzien. Hoe ziet dit kader er uit? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende commissies en functionarissen binnen de opleiding? Hoe kun je als opleiding nagaan of je al voldoende doet (of juist nog – net – niet)?