Geslaagd! Handreiking examencommissies voor HBO (Ook nuttig voor WO)

In opdracht van de HBO-Raad is voor hogescholen een “Handreiking Examencommissies” opgesteld (feb. 2011). In de handreiking wordt beschreven op welke wijze binnen hogescholen examencommissies en hun rol het beste vorm kunnen krijgen; zowel vanuit inhoudelijk als bestuurlijk oogpunt.
Veel van wat beschreven is, IS evengoed van toepassing voor (examencommissies van) universiteiten.

Publicatie: Geslaagd! Handreiking voor examencommissies *

http://www.hbo-raad.nl/hbo-raad/publicaties/doc_download/1310-handreiking-voor-examencommissies *

(* Indien file niet op 1e pagina staat, verder bladeren in publicatie-menu)