Plagiaat en Fraude

Op internet is veel informatie te vinden voor onderwijsgevenden in het hoger onderwijs

Via deze site worden informatiebronnen aangereikt die kunnen helpen bij het voorkomen van plagiaat en fraude bij toetsing. Iedere link of aangegeven literatuurbron is voorzien van een korte beschrijving of recensie. Om te weten wat de regels zijn voor het omgaan met plagiaat en fraude bij de UT, bekijk de Onderwijs Examen Regeling (OER) van je opleiding. De OER vind je via de website van je eigen opleiding of vraag hierom bij de onderwijsadministratie of examencommissie.
Graag plaatsen we ook uw favoriete bronnen, inclusief een korte beschrijving of recensie, op deze site. U kunt ze sturen naar: w.d.j.vlas@utwente.nl