Everyting you always wanted to know about testing, assessment and higher education assesment policy

 

 

Information ,good practices and tips for:

 

Information ,good practices and tips for:

 

Information ,good practices and tips for:

 

Laatste nieuws

Handreiking Examencommissies 2015

Nieuwe editie (2015) uit van Handreiking Examencommissies (vereniging Hogescholen)

In 2011 bracht de Vereniging Hogescholen voor het eerst de Handreiking examencommissies uit. Op grond van diverse wetswijzigingen, veranderingen in het accreditatiestelsel, juridische uitspraken en nieuwe inzichten over het functioneren van examencommissies binnen onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs, is er een nieuwe editie uitgebracht. Ook voor universitaire examencommissies zeker de moeite waard om in te lezen. ... lees verder

vrouw, loep, notitieblok

De Inspectie onderzoekt wederom het functioneren van examencommissies

De Inspectie van het onderwijs onderzoekt in 2014 opnieuw het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs. Het vorige onderzoek gebeurde vijf jaar geleden en ondertussen zijn de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie behoorlijk aangescherpt. Centraal staat de vraag of de examencommissies op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties. Oftewel: voeren zij wel hun taken uit zoals wettelijk beoogd? Bij het onderzoek worden niet alleen examencommissieleden bevraagd, maar ook examinatoren en opleidingsdirecteuren. ... lees verder

People pro and contra

Voor- en nadelen van tussentijds toetsen

In het nieuwe onderwijsmodel (TOM) lijkt er meer getoetst te worden dan voorheen. Bevordert dit nu het leren, zoals de bedoeling is? Zijn we te schools bezig? Kan het ook anders? Wegen de voordelen op tegen de nadelen, zoals de hoge studiedruk bij de studenten en hoge werkdruk bij docenten? De discussies zijn nog volop gaande. Kunnen we inzichten opdoen van wat elders gebeurt? Wat is er bekend uit onderzoek op dit gebied? Wat werkt wel en niet? ... lees verder

Slide Toetsingssessie 20 juni 2014

Presentaties en verslagen van de werksessie Toetsing voor old's en excie-voorzitters op 20 juni (intranet)

Op donderdag en vrijdag 19 en 20 juni vond in de Wilmersberg een OLD-tweedaagse plaats. Het doel was verschillende interpretaties van TOM met elkaar te delen, na te gaan waar de opleidingen nu staan en elkaar te helpen/ondersteunen bij de verdere vormgeving van TOM. Op de ochtend van dag 2 waren ook examencommissievoorzitters uitgenodigd en stond o.a. het thema ”Toetsing” op het programma. {intranet} ... lees verder