BOZ-(Bureau Onderwijszaken)

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met Bureau onderwijszaken van je faculteit.

CTW:

BOZ-CTW-CES@utwente.nl

( Faculteit: Construerende Technische Wetenschappen)

EWI:

BOZ-EWI-CES@utwente.nl

( Faculteit: Elektro Wiskunde en Informatica )

GW:

BOZ-GW-CES@utwente.nl

( Faculteit: Gedragswetenschappen )

MB:

BOZ-MB-CES@utwente.nl

( Faculteit: Management en Bestuur )

TNW:

BOZ-TNW-CES@utwente.nl

( Faculteit: Technische Wetenschappen )